#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Buitenland

USA: steeds meer christenen zonder denominatie

Een recent onderzoek dat werd uitgevoerd door Gallup toont aan dat de meerderheid van de Amerikaanse protestanten niet langer bij een bepaalde denominatie hoort. Het percentage christenen dat zich tot een bepaalde denominatie rekent, was in 2000 nog net iets meer dan 50 procent – in 2016 was dat nog 30 procent. Verschillende onderzoeken tonen ook aan dat steeds meer Amerikanen zich beschouwen als 'godsdienstloos', dus zonder enige religieuze identificatie. In 2000 ging het om 10 procent van de bevolking, in 2016 was dat percentage verdubbeld.

Het aantal Rooms-Katholieken, Mormonen en aanhangers van andere godsdiensten blijft in de VS vrij stabiel. Alleen aan Protestantse zijde liep het aantal terug, van 57 procent in 2000 naar 47 procent in 2016. In het Gallup-rapport wordt uitgelegd dat het aantal Protestanten over het geheel genomen daalt en dat de gelovigen die zich als lid van een bepaalde denominatie beschouwen tegelijk ook afneemt. Of de afname geldt voor alle denominaties of dat sommige standhouden, is niet bekend.

Bron: Christian Post

Reageren


vader Jakob

29-10-2017 10:28
Denominaties zijn allesbehalve zaligmakend. Dat doet de Here Jezus Christus. Dus ik zie geen probleem. Godsdienst? Religie? Christus bouwt Zijn gemeente.

vader Jakob

29-10-2017 10:28
Denominaties zijn allesbehalve zaligmakend. Dat doet de Here Jezus Christus. Dus ik zie geen probleem. Godsdienst? Religie? Christus bouwt Zijn gemeente.