#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 024-Is euthanasie is bij ernstige ongeneeslijke ziekte toegestaan? Ja Nee

Seksualiteit

Tijd voor een seksuele schoonmaak

Als een digitale tornado raast #MeToo en #IkOok deze weken door de (sociale) media. Met een trieste oogst aan droevige verhalen. Aangestoken door de ontmaskering van Hollywoodbaas Harvey Weinstein. Zijn ontmaskering leidde tot een wereldwijde golf van bekentenissen. Vrouwen en mannen, die seksueel misbruikt zijn of zich zo voelen. Geen enkele levenssfeer blijft dan buiten schot. De werkvloer niet, thuis niet, de kerk niet, de sportclub niet, het café niet.

Door Jan Hol
Mijn mening: 135-Ik steun de MeToo campagne!

Bij www.loveup.nl *) stimuleren we het genieten van seks binnen de veiligheid van de duurzame liefdesrelatie. Seks en geweld zijn elkaars vijand; seks en respect elkaars vriend. Seks verliest zijn glorie als liefde en trouw buiten beeld blijven. Seks is 'all of me for all of you – always'.

Prima dus als seksueel misbruik stevig aan de kaak wordt gesteld. Maar het is niet voldoende. Want wat kunnen we samen zinvol doen om seksueel misbruik uit te bannen? Als we daarin ooit al slagen.

Twee dingen dringen zich meteen op: online porno en online overspel. Er zijn serieuze mensen, die voordelen zien in online porno. Het zou hier en daar echte verkrachting en/of fysiek overspel kunnen voorkomen. Maar de nadelen springen meer in het oog. De seksuele uitbuiting van (vaak!) toch weer vrouwen; de achterliggende mensenhandel; het ontkoppelen van seks aan liefde en trouw. Het bevestigen van het beeld dat (vaak!) mannen macht oefenen over vrouwen. Dat vrouwen een 'lekker stuk vers vlees' zijn dat je tot je neemt zoals je een frikandel uit de muur trekt (zoals een jongeman deze week vertelde in het tv-programma '40 dagen zonder seks'). Wat zijn effectieve methoden om online porno tegen te gaan? En wat zijn slimme manieren om je daartegen te beschermen? Kunnen we daar eens een internationale twittercampagne over beginnen?

En online overspel. Ontrouw 2.0. Deze week schreef het Belgische weekblad Humo een bittere reportage over de ravage, die sites als Second Love en Tinder aanrichten onder couples bij onze zuiderburen. De Belgische relatiecoaches lopen het dagelijks tegen het lijf. Oh yes!... Mannen blijven jagers. En het gras bij de buurvrouw lijkt altijd groener. Dat is al eeuwen zo – en het zal ook wel altijd zo blijven. Maar het verschil met álle generaties voor ons is dat de afstand tussen jou en overspel tegenwoordig bestaat uit twee muisclicks. En we hebben nog niet geleerd hoe onszelf daar tegen te beschermen. Wat zijn effectieve methoden om online overspel de nek om te draaien – if any? Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als alle bedrogen partners en kinderen een financiële en emotionele schadeclaim gaan indienen bij Tinder en Second Love? Welke advocaat pakt die kans? Kunnen we daar eens een internationale twittercampagne over beginnen?

Wat mij betreft geven we seks de glorie die het toekomt. Ik zit echt niet te wachten op een nieuw Victoriaans tijdperk. Brrr! Maar ik laat me graag verrassen door jonge internet nerds, die slimme methoden vinden om online porno en online overspel in te dammen.

Je reactie is welkom.
Schrijf dan aan marriageweeknederland@gmail.com,
Dank je wel.

*) www.loveup.nl is een website van Stichting Marriage Week Nederland.

Jan Hol, bestuurslid Marriage Week Nederland

Reageren


Quinne

06-11-2017 02:16
Ik heb in de praktijk geleerd dat er ten diepste geen enkel verschil , maar dan ook geen enkel verschil is tussen mannen en vrouwen op dat gebied. In zowel de zogenaamde christelijke wereld als niet christelijke wereld.
Denk aan wat Jezus zei wat er in ons mensenhart leeft.

BASTIAAN

31-10-2017 09:26
Tijd voor een seksuele schoonmaak? Vanmorgen lazen wij uit het Apocriefe Bijbelboek Jezus Sirach 18:30...Loop niet achter je begeerten aan en houd je lusten op een afstand.

Hoeveel jonge mensen zijn al niet het slachtoffer geworden van één avond uit je dak gaan en alle remmen los? Ik weet er over mee te spreken. Het is door Gods Genade dat ik Zijn weg met blijdschap en wijsheid leerde bewandelen. Psalm 18 en 111.

Predikanten zouden juist in deze tijd van grote losbandigheid vanaf de kansel meer aandacht moeten geven over de grote gevaren van menselijke behoeften/begeerten.

Psalm 119:9...Waarmede zal de jongeling zijn pad Rein bewaren? Als hij dat houdt naar Uw Woord.

Jongeren zouden zelf goed de Spreuken en het Boek Prediker moeten bestuderen. Verder ook Leviticus 20.
1 Corinthe 5 t/m 7 en last but not least:

Hebreeën 13:4...Het ?huwelijk? zij in Ere bij Allen en het ?bed? onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

En Maleachi 2:13...In de tweede plaats doet gij dit: gij bedekt met tranen het ?altaar? des Heren, onder geween en gezucht, omdat Hij Zich niet meer tot het ?offer? wendt, noch het uit uw hand aanneemt als Hem welgevallig.

En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij Ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw Wettige Vrouw is.

Niet één doet zo, die voldoende geest bezit, want wat zoekt die éne? Het zaad Gods. Weest dan op uw Hoede voor uw Hartstocht, en dat men niet Ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd.

Want Ik haat de Echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Here der heerscharen. Daarom, weest op uw Hoede voor uw Hartstocht en weest niet Ontrouw.

Johnny

30-10-2017 06:51
In mijn leven als rondtrekkend muzikant heb ik geleerd dat er geen enkel verschil tussen de sexuele moraal van de man als de vrouw. Maar dan ook geen enkel verschil. Al die vrouwen die nu klagen in Hollywood, waren allemaal bereid om voor veel geld naakt op het witte doek te verschijnen. Zodat veel mannen en vrouwen op het idee dat het allemaal wel goed was.

Denis van Paassen

30-10-2017 12:15
mensen stoppen de duvel nooit meer terug in het doosje. m.a.w het zal van kwaad tot erger overgaan totdat Gods zelve er een einde aan maakt