#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 024-Is euthanasie is bij ernstige ongeneeslijke ziekte toegestaan? Ja Nee

Christenvervolging

Indonesische viering 500 jaar Reformatie afgebroken

Indonesische christenen wilden op 20 oktober 500 jaar Reformatie vieren in Stadion Kridosono in Yogyakarta. Vanwege dreigementen van moslims besloten ze de viering af te gelasten.

Gebed was het doel van het evenement, vertelden de organisatoren. Maar een islamitische woordvoerder van Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) duidde het event heel anders: “De bijeenkomst zou een ‘arena van afvalligheid’ kunnen worden onder het mom van een genezingsdienst.”

De Reformed Evangelical Church of Indonesia bracht een verklaring uit als reactie op de opgelopen spanningen. “Om interreligieuze harmonie te bevorderen en intolerantie uit de weg te gaan, besloot het organiserend comité om de nationale gebedsbijeenkomst niet door te laten gaan.”

Bewijs van intolerantie
Achmad Nurcholish (foto), een moslimgeleerde, beweert dat het niet doorgaan van de meeting het meest recente bewijs is van intolerantie in het land. “Het is een teken dat het in onze maatschappij moeilijk is om mensen die iets anders geloven te accepteren. Intolerantie zal blijven bestaan totdat de regering er aandacht aan geeft”, zegt hij.

Bonar Tigor Naipospos van Setara (Instituut voor Democratie en Vrede) zei tegen het katholieke nieuwsagentschap UCAN: “Door het afgelasten van zulke bijeenkomsten omdat de veiligheid in gevaar zou zijn, geven lokale overheden steun aan fundamentalisten.” De lokale politie claimde echter dat het evenement was afgelast omdat er problemen waren met aanvragen voor de vergunningen.

Reageren


BASTIAAN

01-11-2017 12:39
En het kabinet Rutte III inclusief CU en EO en KRO/NCRV blijven de misleidende mantra's van de Islam/Koran maar gedachteloos naspreken: "Islam is tolerant en vredelievend." Zouden ze nog wakker worden?

Hoe is dat dan te rijmen met dit bericht in New York en nu weer Indonesië?

Indonesische christenen wilden op 20 oktober 500 jaar Reformatie vieren in Stadion Kridosono in Yogyakarta. Vanwege Dreigementen van Moslims besloten ze de viering af te gelasten. SHAME!!! Psalm 79.

Gelukkig weten wat Jeshua ons in Openbaring 19 en 20 leert. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal.

Kom Heer Jezus, ja kom spoedig,
kom en help ons uit dit dal.
’t Wordt zo donker, ’t is zo angstig,
tranen vloeien overal.

O Heer Jezus, kom,
o Heer Jezus, kom,
ja, kom haastig,
ja, kom haastig,
kom Heer Jezus, kom.

Kom Heer Jezus, in ons wonen,
maak ons Uw getuigen, Heer.
Wij belijden onze zonden,
ja, vergeef ons alles Heer

Groot o Heer, is ons verlangen,
U te zien in heerlijkheid.
Laat ons zingend U verwachten,
prijzen tot in eeuwigheid.

Jeshua is Overwinnaar en zal spoedig als Messias wederkomen in Jeruzalem de stad van de grote Koning. Psalm 48 en Mattheus 5:35 en Zachariah 14 en Handelingen 1. Hem is gegeven Alle Macht in hemel en op aarde. Mattheus 28.

Trompet

01-11-2017 11:03
De aanslag in New York laat wederom zien dat de islam een barbaarse en duivelse ideologie is. Ontmasker het kwaad: stop islam.