#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 006-Ik ben gelukkig! Ja Nee

Voor het leven

Regeerakkoord en het ongeboren leven

Het regeerakkoord voor de komende vier jaar stemt wat het ongeboren leven betreft tot dankbaarheid. Maar er zijn ook ontwikkelingen die blijvend aandacht vragen.

Lees het artikel op de site van het Katholiek Nieuwsblad!


Reageren