#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Binnenland

1 op de 4 Nederlanders gelooft in reïncarnatie

Ruim een kwart van de Nederlanders gelooft dat ze na hun dood terugkomen als een nieuw wezen en gelooft hiermee dus in reïncarnatie. Dat blijkt uit een enquête van uitvaartverzekeraar Nuvema. Wanneer gesteld dat ze in een nieuw leven terugkomen als dier, willen de meeste Nederlanders terugkomen als een kat, vogel of een hond.

Van de 1000 ondervraagden antwoordt 26,5% bevestigend op de vraag of zij geloven in reïncarnatie. Wanneer ze als dier zullen terugkomen, wil 21,8% terugkomen als kat. Op de voet gevolgd door de vogel (20,4%). De hond maakt de top-3 af met 14,1%. De muis is het minst populair met 0,1%.

Geloof in reïncarnatie opmerkelijk
Emile de Jong, directeur Nuvema: "Het resultaat is toch opmerkelijk. Het geloof in reïncarnatie is geen onderdeel van de meest gangbare religies in het Westen."

Binnen het hindoeïsme en boeddhisme is reïncarnatie wel gangbaar (in het boeddhisme spreekt men liever van wedergeboorte). Hierin wordt het begrip vooral gekoppeld aan de invloed die goede en slechte daden hebben op een volgend leven. In Nederland is reïncarnatie wel vaak onderdeel van veel esoterische, spirituele en new-agegroeperingen.

Uitvaart en dood bespreekbaar maken
Nuvema voert vaker onderzoeken uit naar zaken rondom de thema 's 'overlijden' en 'uitvaart'. Op deze manier wil Nuvema deze onderwerpen op een toegankelijke en soms ook op een luchtige manier bespreekbaar maken. De Jong: "We zien vaak dat er toch nog een taboe rondom deze onderwerpen heerst. Veel mensen zijn er toch wat bang voor. En dat terwijl het toch belangrijk is om hierover na te denken."

Reageren


BASTIAAN

05-11-2017 11:35
1 op de 4 Nederlanders gelooft in reïncarnatie? Hoeveel gelovigen dragen er geen sterrenbeelden en lezen horoscopen, doen aan yoga, mindfulnes, bezoeken magnetiseurs, enz?

Er waren ook genoeg Nederlanders die zelfs in Lou de Palingboer geloofden of in Jomanda die schatrijk werd met haar flessen magisch ingestraald water.

Ik was maanden in India. Het Hindoeïsme leert reïncarnatie. De Bijbel leert Geen reïncarnatie.Hebreeën 9:27...En zoals het de mensen beschikt is, EENMAAL te sterven en DAARNA het oordeel. Details in Mattheus 25 en Openbaring 20.

Wie ook maar een beetje met de Kerkgeschiedenis op de hoogte is weet dat mensen geneigd zijn tot alle kwaad/afval. Gelovigen vergeten vaak dat wanneer zij Gods Woord niet meer dagelijks lezen dat satan dan zijn kans grijpt om zich als een engel des lichts gelovigen met gemak op een dwaalspoor kan leiden. Zie de bekroonde film SPOTLIGHT 2015.

Hoe kwalificeert Jeshua de duivel? Openbaring 2:13...Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon des satans is; en gij houdt vast aan Mijn Naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de satan woont.

Nogmaals Jeshua in Openbaring 12:9…En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude Slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld Verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Een van de grootste misleiders op aarde is het Pausdom. Pausen die zichzelf al eeuwen heilige vader durven te laten noemen. In 1870 werd tie ook nog onfeilbaar. Die titel heilige vader komt alleen God de Schepper van hemel, zee en aarde toe.

Alleen Jeshua noemt God in zijn Gebed: Heilige Vader! Johannes 17:11. Jeshua verbiedt zijn discipelen om geestelijke leiders vader te noemen/vereren. Mattheus 23:9-12.

Pausen en Priesters leren gelovigen al vanaf 1200 AD hun Hocus Pocus Transsubstantiatie als ze de hostie vereren, ze knielen daarvoor, en als het belletje klinkt suggereren ze dat de Hostie het lichaam van Jeshua is geworden. Knielen voor een Ouwel? Een gruwel voor Protestanten.

En de wijn? Die krijgen roomse gelovigen nooit, alleen de priesters en diakenen drinken uit de wijnbeker tijdens de mis.

Jeshua leerde wel beter: Matteüs 26:27...En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf h die zijn discipelen en zei: Drinkt ALLEN daaruit.

Protestanten kunnen nog wel tientallen foute leerstellingen van de roomse kerk vertellen. Van de PKN zijn er trouwens ook genoeg te noemen. Brr.

Mensen die DE BIJBEL niet lezen, niet nadenken, geen boeken/kranten lezen zijn het eerst target voor dit soort misleiders en kunnen gemakkelijk voor de gek gehouden worden. Lees meer details in boek: De Kerk En Haar Kruis, van Karlheinz Deschner - Geschiedenis van Seksualiteit in het Christendom. Alle feiten op een rij!

Theo Bert Pot

04-11-2017 11:17
Er is bewijsvoering te over aangaande het rad der wedergeboorte of te wel reïncarnatie. Wat men daarmee bedoelt is zeer divers.
Wie een mening over reïncarnatie wil vormen komt al snel terecht bij joodse mystiek waar sprake is van Adam Kadmon.
De boeddhistische reïncarnatie opvatting vormt een genadeloos geloof waarbij de mens afgerekend wordt op zijn daden vanuit een vorig leven maar ook in een volgend leven.
Ik geloof in de verlossing van Godswege door zijn Zoon Jezus Christus onze Heer.

frits

03-11-2017 07:45
Na denken over reïncarnatie hoeft helemaal niet. Het bestaat niet!