#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Op koers

Op koers

Een nieuwe columnist, dus dat betekent: even korte introductie. Ik ben Lucas Hartong, geboren en getogen in de Drechtsteden. Daarna een tijdlang in Breda gewoond, waar ik naar de middelbare school ging en – niet onbelangrijk - kennismaakte met de mooie Brabantse levensstijl. Die trok mij als evangelisch protestant wel. Zeg maar: een boeiende uitwisseling tussen kerk en staat. En fietsers, die Brabanders! Maar dat werd later pas relevant.

Na de middelbare school een Bijbelschool in Zeist gedaan, waar ik al snel verzeild raakte in de mediawereld. De tijd van opstartende lokale omroepen. En een EO die nog programma’s met identiteit bracht. Ik vond er ook mijn vrouw. Met die parel ben ik al jarenlang zeer, zeer gelukkig getrouwd. Na ons huwelijk sprongen wij in de auto en gingen kriskras Europa door om zendelingen te bezoeken en hun verhalen aan te horen, over wat er gaande was in ons werelddeel. Boeiend. We hoorden namelijk niet alleen de succesverhalen, maar ook de momenten van strijd en tegenslag. Hier werd mijn sociale betrokkenheid zeer door versterkt.

Die reis werd via de radio uitgezonden. Door mijn werkzaamheden in de media raakte ik verzeild op het eiland Aruba, waar we kort woonden en kennismaakten met een totaal andere manier van leven. Ik kreeg echter geen werkvergunning om daar aan de slag te gaan bij een radiostation. Op Aruba dachten en denken ze heel anders over immigratie als in ons land. Arubanen naar Nederland? Een warm welkom wacht, ook financieel. Als Nederlander naar Aruba? Mwah. Regels, wetten en strenge voorwaarden meneer. We gingen weer terug naar Nederland waar ik bij diverse organisaties verdere levenservaring opdeed, tot uiteindelijk Pim Fortuyn op het podium verscheen en ons land op haar grondvesten deed schudden.

Ik werd geraakt door zijn scherpe analyse van wat er niet goed ging in ons land en haakte aan. Werd bestuurslid in Zuid-Holland en dat koste mij destijds mijn baan. Stemmen op Fortuyn? Berufsverbot meneer! Al snel bleek echter dat er naast erg goede ook erg foute mensen de partij waren binnengekomen en kon ik niet langer meegaan in de puinhoop die steeds meer ontstond in Den Haag. Ik haakte af. Na de moord op Fortuyn bleef ik zeer geïnteresseerd in de politiek, omdat ik de visie van Fortuyn deelde, ondanks de politieke slangenkuil. En verder vond en vind ik dat christenen niet in hun ‘klein hoekje’ moeten zitten, maar juist midden op het dorpsplein dienen te staan, om te laten zien wie zij zijn. Belangrijker: wie Christus is. Hoe zullen mensen anders kennis kunnen maken met een bijzonder Leven?

Een bevriend columnist vroeg mij of ik kennis wilde maken met de man die net uit de VVD was gestapt en bezig was een eigen partij op de richten: Geert Wilders. Het feit dat men mij vroeg vond ik al verbazingwekkend. Ik schreef slechts hier en daar stukjes in bladen en online magazines. Desalniettemin toog ik een paar weken later naar Den Haag en mocht de strenge beveiliging passeren. Geert zat toen nog ergens helemaal verscholen in een kleine kamer, bovenin het immense Tweede Kamer gebouw. Zijn begroeting was hartelijk en we hebben die middag heel wat besproken. Of ik mee wilde bouwen aan de nieuwe partij. Op basis van ‘stemmen volgens het geweten’ inzake christelijke zaken ging ik akkoord. Een nieuw avontuur begon. Het zou mij uiteindelijk kriskras over de wereld voeren. Daarover hoop ik de komende tijd, naast kanttekeningen bij actuele (christelijke) zaken, te schrijven in Uitdaging. Reist u mee? We gaan Op Koers!

Lucas Hartong,
Oudlid Europees Parlement

Reageren


BASTIAAN

03-11-2017 12:10
Sinds 31 oktober 2017 is het doek gevallen voor BijbelGetrouwe burgers die nog enig vertrouwen hadden in de leidslieden/bestuurders van hun Kerk of Gemeente. Wat pausen Vijf Eeuwen niet lukte met brandstapels, vervolging en inquisitie is het deze “vriendelijke” paus Bergoglio wel gelukt om katholieken, protestanten, evangelischen en islam op één lijn te krijgen.

De nieuwe columnist, Lucas Hartong, voormalig europarlementariër, evangelisch protestant gaat ons helpen om die uitwisseling tussen kerk en staat te duiden/analyseren. Ik wens hem veel sterkte.

Wie de boeken van Frits Bolkenstein die al in 1991 een aanval lanceerde op de islamitische cultuur, en Pim Fortuyn en zijn boek: De Verweesde Samenleving gelezen heeft en verder Joost Niemöllers boek: De verschrikkelijke JANMAAT en zijn andere bestseller: KWAAD: Nederlanders over immigranten die weet precies hoe Nederland door corrupte en vooral politiek correcte bestuurders in enkele decennia verworden is tot een vazalstaat van de VN en EU. Merkel en Macron: Wir Schaffen Das! Maar niet heus.

Waar gaat het om? In de periode van 1950-1960 werd er door onze Regering verkondigd dat Nederland vol was met toen nog 12 miljoen inwoners. Koningin Juliana bevestigde dat PUBLIEKELIJK.

Honderdduizenden Nederlanders geloofden dat en 400.000 emigreerden o.a. naar Australië, Nieuw Zeeland en Zuid Afrika. Nauwelijks waren zij vertrokken of de eerste “Gastarbeiders” arriveerden in grote getallen.

Na 1973 gingen de sluizen, grenzen wijdt open door chantage van Arabische Landen die geen olie meer zouden leveren, autoloze zondagen, als de VS, Nederland e.a. Europese steden geen moslims zouden opnemen. Zo kwam de Vijfde Colonne moslims slinks ons land binnen.

Nu telt Nederland geen 12 miljoen inwoners maar bijna 18 miljoen!!! Het eind van verdere islamisering is nog niet in zicht. Geen woord over in de Regeringsverklaring. Struisvogelpolitiek dus!

En de Paus in Rome, die lacht in zijn vuistje. Hij wil de vredevorst worden tussen roomsen, protestanten en islamieten. Dat proces begon al met het Tweede Vaticaanse Concilie in Rome 1962-1965.

De grootste Moskee van EU mocht in 1989 met toestemming van de Poolse Paus in Rome gebouwd worden. Hij was eregast in 1995 bij de opening. Hij noemde daar de Koran ook woord van god en moslims zijn broeders en zusters. De wereldpers en veel kerken knikten mee.

Gevolg? De kerken PKN en Evangelisch zijn al op zaterdag 6 oktober 2012 overstag gegaan op het Malieveld in Den Haag. EO - IKON -KRO -NCRV allemaal vriendjes van de Paus zorgden wel dat de goedgelovigen allemaal Halleluja-Amen riepen. Andries Knevel voorop als bewonderaar van bisschoppen en de paus. Later schreef hij zelfs een boek: In de ban van het Vaticaan/Paus. God in de hemel zal hen oordelen. Openbaring 6 en 16-20. Zwarte dinsdag 2017 in Wittenberg. Reformatie te grabbel gegooid!

De tijd van de GROTE AFVAL is gaande: miljoenen christenen verlieten sinds het SoW-proces 1962 al hun Protestantse en Evangelische kerken. Ook roomse kerken lopen massaal leeg. Twee kerken per week.

De profeet Jesaja spreekt over deze tijd tot het Joodse Volk en de Vrienden van Jeshua: Jesaja 60:1…Sta op, word verlicht, want Uw Licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over U op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over U zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over U gezien worden.

De Waarheid overwint altijd!!! Jeshua, de Zoon van God, is de Weg en de Waarheid en het Leven. Johannes 14. En Paulus leert de BijbelGetrouwen in 2 Thessalonicenzen 2: 3-4…

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der ?wetteloosheid? zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Pausen laten zich al 17 eeuwen als een god vereren. Zie het boek van Aat van Gilst: Misdadige Pausen en hun handlangers, en zijn andere boek: De Gemanipuleerde Maria. De Maria Dogma’s en wat eraan vooraf ging. Het is maar dat u het weet!