#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Christelijke media

Christelijke politiek is geen Evangelie

De ChristenUnie krijgt naast lof ook kritiek op het mede door haar opgestelde formatieplan. Vooral het sneuvelen van het kinderpardon is veel christenen een doorn in het oog. Maar er is een onderscheid tussen christelijke politiek en het Evangelie van Christus waar zij op geïnspireerd is.

Door: Frank G. Bosman

De positie van de ChristenUnie was nooit een gemakkelijke in deze formatieonderhandelingen. Eerst afgewezen door D66 maar later na het vertrek van GroenLinks toch weer uitgenodigd. Er waren grote verschillen te overbruggen met de VVD (economie), CDA (nationalisme) en D66 (medische ethiek).

Voor de poorten van de hel weggesleept
De ChristenUnie heeft veel moeten slikken, waaronder het sneuvelen van het kinderpardon en verruiming van de mogelijkheden voor onderzoek op menselijke embryo’s, maar heeft ook enkele andere zaken voor de poorten van de hel weggesleept. Denk aan het moratorium op de verruiming van de euthanasiewetgeving (voltooid leven), extra geld voor de bestrijding van mensenhandel, onderwijs en kindtoelagen, en concrete wetgeving om Moeder Aarde te kunnen redden.
Bovendien hoeven christelijke, vrije en daltonscholen voor de komende vier jaar niet te vrezen voor hun voortbestaan. Arie Slob zal als minister van dat departement de vrijheid van onderwijs bewaken.

Bezorgde christenen
Toch is niet iedereen tevreden. Bezorgde christenen binnen en buiten de CU vragen zich af of de partij haar religieus-ideologische veren niet te snel heeft afgelegd. Vooral het kinderpardon had volgens menig criticus een breekpunt moeten zijn, zoals de immigratiedeal eerder voor GroenLinks. Ook niet-christenen verwijten de CU onchristelijk bedrag, een niet ongevoelige aantijging voor een dergelijke belijdenispartij.
 
Paradox
De ChristenUnie, en vooral haar christelijke achterban en fanbase, ervaren nu wat ik zou willen noemen, de bevrijdingstheologische paradox. Politiek bedrijven vanuit een christelijke inspiratie is altijd problematisch geweest (hoewel tegelijkertijd ook zeer wenselijk).

De radicaliteit van Jezus’ boodschap is vooral gericht op de individuele mens en op de verzameling van de christelijke gemeenschap. Die radicaliteit omzetten in een politiek programma, zoals de klassieke bevrijdingstheologen betoogden, blijkt een onmogelijke opdracht. De bevrijdingstheologie moet politiek zijn, maar haar politieke kwaliteit is tegelijkertijd haar ondergang. 

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Reageren


Jos van der Geest

07-11-2017 01:37
Het is kiezen meer uit 2 kwaden. Wat is wijsheid.

Door mee te regeren kan je wel een aantal punten die voor jouw als partij erg belangrijk is.

Als je in oppositie zit kan je minder bereiken en is er ook een risico dat bepaalde punten waar je absoluut tegen bent toch worden doorgedrukt. Met mee regeren kan je dit soort dingen enigszins vermijden.

BASTIAAN

06-11-2017 09:40
vader Jacob, ik ben met u eens dat de CU en SGP nooit voor of achter de schermen in/met Rutte III had moeten deelnemen. Zij hadden beter kunnen blijven getuigen in de oppositie als het geweten van de Kamer.

Dat leert Paulus dan ook in Romeinen 13...Als wij ons niet met de politiek bemoeien als gelovigen dan moeten we wel weten dat de Politiek zich dagelijks met ons als burgers bemoeit.

Eert de overheid
13:1...Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.

vader Jacob, Dat het Evangelie in de Griekse taal tot de niet-Joden is verkondigd dat is logisch. De wereld dacht in de tijd van Paulus Grieks.

Jammer is dat de Griekse en Latijnse wereld beiden fervente antisemieten werden na de val van de Tweede Joodse Tempel in Jeruzalem AD 70 tot op deze dag.

Zij veranderden de Sjabbat in de zondag en zij veranderde de Joodse Paasdatum in een Christelijke. Zij leerden de kinderdoop, besprenkeling, hoewel Jeshua kinderen de handen oplegde en zegende.

Jezus zegent de kinderen
Matteüs 19:13 Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen.

Jeshua leerde leerde Gij zult Mijn Getuigen zijn en niet die van Rutte III en de EU. Marcus 16.

Laten de CU en SGP en wij eenvoudige gelovigen dat dagelijks praktiseren en ons loon zal groot zijn leert Jeshua, de komende Koning der Joden in Jeruzalem. Openbaring 7, 14 en 19.

Lucas 6:35...Hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en Uw Loon Zal Groot Zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen.

vader Jakob

06-11-2017 03:18
Bovendien is het Evangelie in het Grieks tot ons gekomen. Niet in het Hebreeuws.
En ook dat heeft een reden.

vader Jakob

06-11-2017 03:16
@Bastiaan,
In tegenstelling tot jou geloof ik niet in politiek, dus ook niet met christelijk of Bijbels als voorvoegsel. De overste van deze wereld is de tegenstander van Christus. Daar moet je niet aan onderworpen willen zijn, en al helemaal niet voor willen werken.

Ga eens even na wie christen vervolging uitgevonden hebben en als eerste praktiseerden voordat je christenen door de eeuwen heen veroordeelt.
Wat kerken of pausen ook overhoop gehaald hebben kun je mij als gelovige in de 21e eeuw sowieso niet aanwrijven.


BASTIAAN

06-11-2017 12:57
Christelijke politiek is geen Evangelie? Dat klopt! Bijbelse politiek is wel Evangelie. Paulus waarschuwt gelovigen:

2 Corinthe 6:14...Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft ?gerechtigheid? gemeen met ?wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

15Welke overeenstemming is er tussen ?Christus? en ?Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige?

16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de ?tempel? Gods met ?afgoden? Wij toch zijn de ?tempel? van de levende God, gelijk God gesproken heeft:
Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

17 Daarom gaat weg uit hun midden,
en scheidt u af, spreekt de Here,
en houdt niet vast aan het onreine.

18 en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn
en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn,
zegt de Here, de Almachtige.

Het woordje Christelijk is al 19 eeuwen aan ernstige devaluatie onderhevig. Een woord om van te rillen. Christenen hebben Joden 19 eeuwen gedemoniseerd/geïsoleerd, en 4 eeuwen lang opgesloten in Getto' s. Gelukkig maakte de Franse Revolutie en Napoleon daaraan een einde. Joden kregen niet van de Kerk maar van de Fransen Vrijheid - Gelijkheid en Broederschap.

De Westerse kerk van Rome heeft ook honderdduizenden Grieks orthodoxen in het Oosten Byzantium, Constantinopel uitgeroeid, alleen omdat ze de Paus van Rome niet erkenden!

Details in Wikipedia..In haar meer dan 1100 jaar lange geschiedenis werd Constantinopel wel TWAALF keer belegerd, maar slechts tweemaal ingenomen.

De eerste maal door de Frankische Kruisvaarders tijdens de Vierde Kruistocht in 1204, waarbij het Latijnse Keizerrijk werd gesticht, dat in 1261 door Byzantijnse huurlingentroepen onder leiding van Michael Palaeologus vanuit het keizerrijk Nicea werd heroverd.

In de volgende twee eeuwen werd het erg verzwakte rijk geleidelijk aan door een nieuwe vijand, het Ottomaanse Rijk, veroverd. Het "rijk" bestond in 1453 uit niet veel meer dan de stad Constantinopel zelf...het huidige Turkse Istanbul.

Roomse christenen dwongen Joden eeuwenlang te luisteren naar hun preken. Priester drongen synagogen binnen en Joden werden voor de keus gesteld: de doop of de dood. Synagogen veranderden in kerken.

Vind u het gek dat ik me daarom nooit als christen bekend maak maar liever als een BijbelGetrouwe gelovige, een volgeling van JeshuaHaMasjiach.