#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Schepping / evolutie

‘Geloof in evolutie nu van binnenuit’

Een paar jaar geleden streed men als het om het ontstaan van de schepping ging vooral tegen krachten buiten de Kerk, tegenwoordig lopen zich orthodox noemende theologen voorop om de evolutieleer geaccepteerd te krijgen in de ‘laatste bastions van orthodox-christelijk Nederland’. Dat meldt hoofdredacteur Jan Rein de Wit Azn. (foto) in het blad Weet, opgericht in het Darwinjaar 2009.

De bedoeling van het christelijke periodiek is van de schoonheid van de schepping en de  betrouwbaarheid van de Bijbel te getuigen. De redactie is evident voorstander van het creationisme, omdat naar haar mening de Bijbel voor een andere opvatting geen ruimte laat.

Maar de opvatting van seculieren heeft nu postgevat bij gelovigen, constateert De Wit. “De strijd komt van binnenuit. Dat doet zeer”, schrijft hij. De Wit brengt de onlangs overleden theoloog Harry Kuitert ter sprake. “Hij accepteerde de evolutie, liep tegen vragen over het kwaad aan en verliet God. Maar niet nadat hij eerst vakkundig de Gereformeerde Kerk ‘bevrijdde’, zoals veel journalisten het noemden. Ik gebruik liever het woordje ‘sloopte’.”

Reageren


Rudy Post

08-11-2017 01:00
Onderstaande tekst overgenomen van de website:
www.wat-is-waarheid.info
-------------------------------------------------
Zo kan het gebeuren dat de “deskundigen” in onze dagen er niet onderuit komen om de bijbelse boodschap aan een grondige modernisering te onderwerpen. Zodat dit geupdate evangelie er weer helemaal mee door kan. De resultaten van deze facelift kunnen we terugvinden in de beruchte pennenvruchten van al evenzo beruchte godgeleerden, zoals bijvoorbeeld: Harry Kuitert, Cees Den Heyer, Dorothee Sölle en Carel ter Linden. En dit is zomaar een greep vanuit de losse pols.
De laatstgenoemde is trouwens langere tijd verantwoordelijk geweest voor het geestelijke niveau van het Koninklijk Huis wat mij en anderen met mij de vaste overtuiging heeft gegeven dat de leden van dit Koninklijk Huis hun tijd en energie uitsluitend hebben gestoken in het zeer tijdelijke koninkrijk der Nederlanden terwijl het eeuwige Koninkrijk Gods aan hun aandacht is ontsnapt. Dat is dan ook niet zo vreemd gezien de onvermoeibare pogingen van deze vrijzinnige hofpredikant om het evangelie om te toveren tot een sprookje. Een sprookje dat we maar beter niet al te serieus kunnen nemen, zo wil deze sprookjesverteller ons doen geloven.
Helaas voor hem is zijn gedrag zó voorspelbaar dat bijna twintig eeuwen geleden al werd genoteerd in 2 Tim. 4:3-4: “Want er komt een tijd, dat [de mensen] de gezonde leer niet [meer] zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich [tal van] leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. De tijd van die verdichtsels is nu kennelijk aangebroken, zo stel ik vast na kennis te hebben genomen van de sprookjes van meneer ter Linden.