#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Kerk

Leerstoel Baptisten evangelisch verbreed

De leerstoel ‘Geschiedenis, Identiteit en Theologie van het Baptisme’ aan de VU is onder de nieuwe naam McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies verbreed. De vijf jaar bestaande opleiding van de Unie van Baptisten, geleid door bijzonder hoogleraar prof. dr. Henk Bakker (die ook docent is aan het Baptisten Seminarium) (foto), is een voltijdse leerstoel geworden voor baptistische en evangelische theologie.

Bakker noemt zich aanjager van onderzoekzin onder studenten en gemeenten. Zelf publiceert hij in binnen- en buitenlandse vakbladen en in boeken, naar zijn zeggen zowel wetenschappelijk als populair.  Door vragen, kijken en onderzoeken ontstaan nieuwe inzichten in de Bijbel bij studenten, vertelde hij aan het blad Baptisten Nu. Volgens hem zijn mensen geneigd in hun eigen ‘bubbel’ te blijven en daar heersende meningen te slikken, zonder nog kritisch op de inhoud te zijn. “Als je iets maar vaak genoeg herhaalt met elkaar ga je het vanzelf geloven. Dat geldt ook voor gemeenten”, zegt hij.

Bubbel
Naar zijn mening moet men beseffen  dat ook gemeenten een eigen bubbel vormen. Leiders van een gemeente moeten open staan voor kritiek, wat tot een gemeenschap leidt die vragen durft te stellen, zegt hij. “Maar er kan ook een angstcultuur zijn, bijvoorbeeld aks er een grote afstand bestaat tussen wat wordt beloofd en wat wordt waargemaakt. Stel dat er in een gemeente nadrukkelijk wordt verkondigd dat God zonden vergeeft en je daarbij van alle ziekte en angsten afhelpt. Als jij dan niet beter wordt, is dat in zo’n omgeving moeilijk te benoemen.” Mede daarom vindt hij een hoge opleiding voor voorgangers  belangrijk.
 
Soms moet men in de kerk eerlijker zijn dan men zelf doorheeft, zegt hij. “Door honderdduizend keer met elkaar te zingen dat je één bent in de gemeente, wordt dat niet automatisch waar. Mensen die van buitenaf komen, prikken daar zo doorheen.”

Prominent theoloog
James McClendon, naar wie de leerstoel nu is genoemd, was een prominente theoloog van de baptisten in de VS. Rector Teun van der Leer van het Baptisten Seminarium nam het initiatief voor de verbreding tot een leerstoel voor de gehele evangelische beweging. Financieel is de zaak rond gekomen, doordat de VU, het Evangelisch Werkverband, het International Baptist Theological Study Centre, de Baptist World Alliance en de weduwe van McClendon – prof. dr. Nancy Murphy – en haar netwerk de leerstoel steunen. Volgens Van der Leer plukken zowel de Unie- als de Vrije Baptisten en ABC Gemeenten vruchten van de verbreding.


Reageren