#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

Leef toe naar Kerst met NBG-adventsrooster

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) maakt net als vorig jaar een digitaal bijbelleesrooster voor de adventsperiode. Wie zich aanmeldt, krijgt elke dag een e-mail met bijbeltekst, korte overdenking en vraag. Intekenen kan vanaf vandaag.

Vanaf 3 december gaat de adventstijd in. Directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘Het adventsrooster helpt lezers om in de drukke decembermaand elke dag even stil te staan bij de Bijbel en de boodschap van hoop en verwachting die daarin doorklinkt. Omdat we het rooster digitaal aanbieden op debijbel.nl, is het extra toegankelijk. Je kunt het op elk gewenst moment er even bij pakken op je mobiel of tablet. Met zo’n verdiepend rooster brengen we de Bijbel voor duizenden Nederlanders dichtbij.’  

Inhoud van het rooster
Op de vier adventszondagen gaat het rooster in op teksten uit Lucas. Dit is in lijn met het Lucasjaar en met het adventsprogramma van kinderdienstmethode Bijbel Basics (zie debijbel.nl/bijbelbasics). Op de andere dagen wordt stilgestaan bij de verwijzingen van Lucas naar het Oude Testament.

NBG en bijbelleesroosters
Eerder dit jaar lanceerde het NBG een bijbelleesrooster voor de 40-dagentijd, waar 12.000 Nederlanders aan deelnamen. Ook stelde het NBG een stilterooster en vakantierooster beschikbaar. Steeds meer deelnemers melden zich aan voor een online bijbelleesrooster. Het geeft lezers extra motivatie om elke dag in de Bijbel te lezen.

Aanmelden
Aanmelden kan vanaf vandaag via www.debijbel.nl/advent. Wie dat doet  ontvangt  vanaf 3 december automatisch elke ochtend een e-mail met de bijbeltekst, overdenking en vraag.

Reageren


Jos van der Geest

10-11-2017 12:11
Sorry voor tikfout. BASTAAN moet BASTIAAN zijn natuurlijk.

Jos van der Geest

10-11-2017 12:09
Deze reactie meer op wat BASTAAN heeft gezegd naar aanleiding van dit stuk.

Dat hele CHRISLAM zie ik totaal niet zitten. Los daarvan erken ik Mohammed niet als profeet en is Jezus gewoon Jezus en geen isa. Verder wil ik hier niet op daaraan vanwege het risico dat ik mensen beledig, iets wat ik niet wil.

Laten we het christelijk geloof gewoon puur houden zonder elementen van andere bijgeloven.

Jezus is mijn redder en hij is voor mij aan het kruis gestorven. Hij is mijn vriend en ik hou van hem.

Het geweldige wat ik ontdekt heb nadat ik mijn hart aan Jezus heb gegeven is dat je alles, maar dan ook alles bij God neer kan leggen.

Betreft de roosters zie ik dat meer als mogelijk extra wat mensen kunnen gebruiken.

BASTIAAN

09-11-2017 11:54
Ik ben zelf geen voorstander van bijbelleesroosters! Hoezo niet? Het gevaar dreigt altijd dat er selectief gelezen wordt en te veel hoofdstukken of bijbelboeken niet of nauwelijks gelezen worden in kerken en in gezinnen.

"Eerder dit jaar lanceerde het NBG een bijbelleesrooster voor de 40-dagentijd, waar 12.000 Nederlanders aan deelnamen."

En nu dus Advent en Kerst? Het is goed dat er over de Advent-periode wordt gepreekt en nagedacht. Maar Kerst is echt een rooms feest dat pas ten tijde van Augustinus 400 AD verscheen. In Augustinus boek De Zielzorger lees ik op pagina 20...

Kerstmis is van betrekkelijk jonge datum...een
Suggestieve dag. De Donatisten, tijdgenoten van Augustinus die hem bestreden wilden niets van een Kerstfeest weten. [Prisma boek. F.G.L van de Meer. Utrecht 1957 Uitgeverij Het Spectrum]

Advent betekent voor mij: uitzien naar de wederkomst van JeshuaHaMasjiach in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Zacharia 14:9 en Mattheus 5:35 en Openbaring 14 en 19.

En...Wat moet ik met een 40-dagentijd die noch Jeshua of de 12 Apostelen ooit geleerd hebben aan de gelovigen. Het is een roomse uitvinding. Moeten protestanten daar klakkeloos aan mee doen? Ik niet!

Ook stelde het NBG een Stilterooster ter beschikking. Dat riekt naar de jezuïetische contemplatieve gebeden, die je met Mantra' s kunt vergelijken. De EO promoot ze ook. Afschuwelijk!

Ook Rick Warren beveelt het Contemplatief Gebed aan: het bidden van Mantra’s: ' U bent bij Mij.' 'U geeft mij uw genade.' 'Ik ben van U afhankelijk' 'Ik wil u kennen.' 'Ik ben van U.' 'Help me om U te vertrouwen. En maar herhalen...

Jeshua van Nazareth leert ons om bij het bidden juist om geen omhaal (veelheid) van woorden te gebruiken: Mattheu?s 6:7...En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Wat vele Evangelische gelovigen niet weten: Rick Warren heeft zijn naam veranderd in Muhammed Hoessein Warren. Hij heeft een boek geschreven Purpose drive Mosque [2016] om christenen te helpen de islam en andere ‘religies’ te accepteren. Voorstander van de CHRISLAM.

Warren sympathiseert net als de Paus en de Wereldraad van Kerken al jaren met de ISLAM. Paus Johannes Paulus II begon daarmee in Assisi toen hij met geestelijken van alle wereldreligies waaronder ook moslims voor de Vrede bad in 1989. Dit onheilige drietal (Rooms, Wereldraad van Kerken/Evangelisch, Islam) is groot voorstander tot de vorming van één Wereldkerk. CHRISLAM.

Dus: alle religies onder één paraplu van de Antichrist.” Openbaring 13. Als Jezus de Zoon van JHWH terugkeert als Koning in Jeruzalem zal Hij aan alle valse religies subiet einde maken! Jezus wordt Koning in Jeruzalem! Alle details in Zacharia 14:9, Openbaring 14 & 19-20.

Warren schrijft in zijn voorwoord:
“We want to do all that we can to marginalize and eventually obliterate the distinctives that are keeping Christians and Muslims apart! Hij eindigt zijn schrijven met de kreet. “So Remember: God is good!” “Allahu Akbar!“

Paus Johannes Paulus II en Paus Franciscus en Warren noemen de Koran ook woord van God. De Koran laat de Bijbel buikspreken en leert dat God geen Zoon heeft. In de Bijbel gaat het om de Joodse Messias Jeshua de Zoon van God en over Israël en Jeruzalem de stad van de grote Koning. Mattheus 5:35.

Jeruzalem wordt niet één keer in de Koran genoemd. In de Bijbel wel 800x. Mekka en Mohammed zijn onbekend in de Bijbel! Daarbij komt nog eens: Heeft God niet gezegd:

Exodus 23:13... De naam van andere goden [Allah] zult gij niet noemen, hij zal uit uw mond niet gehoord worden. Zie ook Deuteronomium 13 en 18.

Jeshua noemt God JHWH, Heilige Vader. Johannes 17:11.

De paus is geen heilige vader en is ook niet onfeilbaar zoals het Vatiaan leert sinds 1870. Jezus verbiedt die hoogmoed in Mattheus 23:9-12.