#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

138-Wetten tegen godslastering dienen afgeschaft te worden!

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


rene Dircks

18-08-2018 12:47
De reden voor afschaffing is, dat anders de islam die wet gaat misbruiken om elke discussie over hun ideologie van de `wreede`te verbieden.

Islam is geen religie, maar een despotisch, tiranniek politiek systeem, dat zich verbergt achter religie.
Religiositeit wordt misbruikt om de aanhangers ervan op te hitsen om deel te nemen aan de uitbreiding van het territorium.

We moeten wel bedenken, dat de linkse politiek geen onderscheid werst te maken tussen religies. Men claimt, dat alle religies gelijk zijn, nl stompzinnig in HUN ogen!

ALLeEN: men ontkent wel nadrukkelijk dat atheisme ook een geloof `beliefsystem`is. Atheisme heeft alle kenmerken om het als een geloofsysteem aan te merken.


Martina Bogaerts

08-05-2018 02:58
God uitdagen, gemeen doen, bespotten of hekelen is fout. In een christen natie moet dat strafbaar zijn. Door geldboetes vermindert het aantal godslasteringen drastisch. En worden wij christenen minder geconfronteerd met aanstootgevende uitlatingen en gedragingen.