Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Kunst

Expositie Roel Ottow

In de Fonteinkerk is een kleine selectie te zien uit het kleurrijke oeuvre van de Apeldoornse kunstenaar, ontwerper en illustrator Roel Ottow. De getoonde werken hebben o.a. als onderwerp Kerst, dromen, gedachten, geschiedenis en vervlochten Joodse en Christelijke symbolen. Zijn stelling is dat ontwerpen niet groot of ingewikkeld hoeven te zijn maar moeten verrassen en overtuigen, en prikkelen tot doordenken. Ottow wertk ook voor Uitdaging.

De Apeldoornse ontwerper, illustrator en kunstenaar Roel Ottow is een van de gangmakers van het in 2010 opgerichte oecumenisch Platform Kerk en Kunst. Kerken en kunstenaars willen in dit platform van elkaar leren en elkaar inspireren in hun zoektocht naar de boodschap van de Bijbel, het geloof in Christus en de kracht en originaliteit van zijn levensstijl. Kunstenaars brengen in de vorm van beelden, film, toneel of muziek datgene wat er onder de mensen leeft, onder de aandacht van de kerk. Kerken leren door kunst met nieuwe ogen te kijken. Kunst kan ontroeren, ergeren, verbazen, verwarren, verwonderen. Kunst zet aan tot denken.

De krachtige werken in o.a. pastel, ecoline zijn te bewonderen in Huis van Zuid, Robert Kochstraat 2-4, Amersfoort. Elke zondag tot en met 26 januari 2018 van 11.30 uur - 12.30 u., op andere dagen in overleg met de koster, tel. 033-4614995 of 06-42028436.


Reageren