#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 006-Ik ben gelukkig! Ja Nee

Mensen

Leo van Hoorn bestuurslid MissieNederland

Er is een nieuw bestuurslid en een nieuwe aangesloten organisatie bij MissieNederland gekomen. Leo van Hoorn (60) uit Hoevelaken is aan het bestuur toegevoegd en Mercy Ships, die het hospitaalschip Africa Mercy in de vaart heeft, heeft zich als deelnemer aangesloten.

Van Hoorn bevond zich altijd op het snijvlak van kerk, onderwijs en welzijn, meldt de directie van MissieNederland (voorheen EA-EZA). Hij is docent en directeur van de Christelijke Hogeschool Ede, waar hij zich met de opleidingen Sociaal en Pastoraal Werk en Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing bezig houdt. Daarnaast is hij al vele jaren actief als diaken en ouderling van de hervormde gemeente te Hoevelaken en was hij eerder synodelid van de PKN. Verder was hij van talrijke organisaties bestuurslid, zoals Ned. Patiënten Vereniging, Federatie van Evangelische Zorginstellingen, Christelijk Platform Oost-Europa organisaties en vele andere.

Mercy Ships maakt met haar ziekenhuisschip (er is een tweede op komst) levens veranderende operaties mogelijk voor mensen in armoede. Aan boord zijn diverse operatiekamers en werken vrijwilligers, zowel medische specialisten als anderen.


Reageren