#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Politiek

Meer geld voor godsdienstvrijheid

De ChristenUnie wil dat de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken godsdienstvrijheid een speerpunt van zijn beleid maakt en wil hiervoor vanuit het mensenrechtenfonds meer geld reserveren. ChristenUnie-Kamerlid Voordewind doet dat voorstel vandaag tijdens het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken en krijgt daarbij steun van de gehele coalitie.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: "Godsdienstvrijheid staat meer dan voorheen onder druk in de wereld. Met name in het Midden-Oosten maar ook in landen als Pakistan en Egypte is de positie van christenen erg kwetsbaar. Wereldwijd worden 200 miljoen christenen vervolgd. Behalve in islamitische landen ook in communistische landen als Noord-Korea en China."

Ambassades in verschillende landen moeten de mogelijkheid hebben om organisaties te steunen die godsdienstvrijheid bevorderen. Deze organisaties steunen kwetsbare groepen christenen en zorgen bijvoorbeeld voor het financieren van safe houses voor gevluchte bekeerlingen.

In veel moslimlanden staat nog altijd de doodstraf op bekering tot het christendom. Volgens artikel 18 van het Handvest van de Verenigde Naties heeft ieder mens het recht om van geloof te veranderen. Door onder meer de dreiging van ISIS en van radicale soennieten staat deze fundamentele vrijheid steeds verder onder druk.

Van de 1,3 miljoen christenen in Irak en Syrië zijn er nog maar 300.000 christenen over. De ChristenUnie pleit daarom voor betere bescherming en opvang van (christelijke) minderheden in beide landen. Zo wordt in het regeerakkoord Irak ook doelbewust genoemd als focusland voor de opvang in de regio. De motie van ChristenUnie-Kamerlid Voordewind is ook ondertekend door Ten Broeke (VVD), Van Helvert (CDA) en Sjoerdsma (D66).

Reageren


Theo Bert

18-12-2017 11:00

Wicke, predikant van de buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag, onderstreept dat godsdienstvrijheid het fundament is onder alle vrijheden. "Godsdienstvrijheid geldt of voor iedereen of voor niemand!" zie:https://cip.nl/64345-axel-wicke-roept-op-tot-protest-na-opmerking-geert-wilders-o
ver-islam
Is dat geen onbezonnen uitspraak? Wilt u alles wat zich godsdienst noemt vrijheid van geloof geven?
Er zijn voorbeelden te over van kerken /godsdiensten die verboden dienen te worden. Zo werd de scientologie kerk in Engeland verboden. In Nederland bestond in de jaren tachtig een afdeling van de Satanskerk op de Wallen. Volgens velen was dit slechts een seksclub. Winti schijnt in Suriname onlangs officieel als godsdienst erkent te zijn. Hoe beklemmend is de zwarte magie daar uitwerkt, wilt u niet weten. Het verlangen naar godsdienstvrijheid voor eigen christelijke kerken maakt kennelijk de weg vrij voor alles wat zich godsdienst noemt toe te laten. Toen Engeland India onder gezag had in de negentiende eeuw, kwamen de beruchte moorden van de Thug sekte. De meeste leden van die sekte waren veelal moslims die heimelijk moorden pleegden voor de godin Kali. De islam kent de geschiedenis van de assassijnen. Daar werden de moslims zo gemanipuleerd dat zij bereid waren tot zelfmoordacties. In die zin is Isis geen nieuw verschijnsel. Wie de gewetenloosheid van de Jihadisten van Isis kent weet dat het terecht is dat zij wordt bestreden. Wanneer de islam geen afstand doet van de z.g. Jihad is zij overduidelijk medeplichtig.

Denis

14-11-2017 07:20
als Godsdienstvrijheid een speerpunt wordt moet worden gevochten voor de vrijheid van elke religieuze overtuiging.