#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Op koers

Er is hoop

Lang, lang geleden in een land hier ver… Nee, in ons eigen land was er ooit een aktie genaamd ‘Er is Hoop’. Mooie tijd was dat. Bijna iedereen had het erover. Toen was geluk nog gewoon, zeg maar. Doel was om alle mensen te laten weten dat, hoe je situatie ook is, er altijd Hoop is in Jezus Christus. Een goede gedachte om bij stil te staan. Dat geldt vandaag de dag nog steeds. Sterker nog: die slogan hebben we meer dan ooit nodig om aan herinnerd te worden. Er gebeurt namelijk nogal het één en ander om ons heen en we moeten elkaar er maar vaak aan herinneren dat er, ondanks al die nare gebeurtenissen, altijd Hoop is.

Zo was ik de afgelopen week uitgenodigd voor een bijeenkomst bij de SGP Jongeren om te spreken over de vraag wat we met de islam in Nederland aanmoeten. Dat is een zeer urgente vraag, want de kwestie raakt aan de vrijheid van godsdienst en geweten alsmede aan de vraag over wat voor samenleving wij willen vormen. En mocht je de islam willen verbieden, op welke gronden dan? Kan een overheid daartoe beslissen en bestaat het gevaar dan niet dat het volgende verbod het christendom betreft? En als je niet verbiedt, wat doe je dan met alle uitermate gewelddadige uitingen en hoe pas je de wet en regelgeving aan om dat hard aan te pakken? En als we het er dan toch over hebben: hoe laten we moslims weten dat er een ander, vrijer leven mogelijk is in Christus?

Niet de meest eenvoudige vragen, moet ik u zeggen, maar het was een uitermate interessante avond. Ik gaf de lezing samen met collega-politicus Wouter Beekers, directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Het zal u niet verbazen dat onze meningen regelmatig flink uiteen liepen, maar er waren gelukkig ook overlappingen. Ik betoogde dat het, op grond van de wet en apologetiek, heel hard nodig is de islam te bestrijden. Uiteraard zonder geweld, laat dat duidelijk zijn. Door de eeuwen heen zijn er heel wat christelijke denkers geweest die het geloof hebben uitgelegd en verdedigd richting de islam. Zo waren er Johannes Damaskenos, Theodoor Abu-Kura en Niketas van Byzantium. De Byzantijnse gelovigen lieten zien wat een grote verschillen er tussen islam en christendom zijn, die met name draaien rondom wet versus genade.

De Koran kent namelijk geen heil of genade en de mens kan niet dichter bij God komen. Men erkent Gods almacht, maar loochent de vrije wil van de mens. Christus heeft Gods karakter aan ons mensen bekend gemaakt, Mohammed niet. Christus was naast profeet ook koning en middelaar. Mohammed niet; “Er is geen weg tot God en God heeft geen zoon”. De Koran geeft slechts mededelingen van God aan de mensheid, maar biedt geen enkele uitweg uit een zinloos bestaan. Onderwerping aan de absolute wil van Allah leidt hooguit tot een slavenbestaan met misschien een sprankje hoop aan het einde, “Insh’Allah”. Dat is de kloof tussen Christendom en islam en die is eigenlijk onoverbrugbaar, tenzij hier en daar wonderen plaatsvinden. Die gebeuren. Zie het boek ‘Een wind door het huis van de islam’(David Garrison).

Er is echter Hoop, juist ook voor moslims en waar bruggen van vrede mogelijk zijn moeten die gekoesterd. Wij staan echter een christelijk land voor en willen de kernwaarden van ons geloof laten schitteren. Geen verkondiging van haat, maar van liefde. Geen ongelijkheid, maar gelijkwaardigheid. Geen ideologische gevangenis, maar ware vrijheid. Dat zijn duidelijke en levensbelangrijke keuzes. Hoog tijd om die keuzes als christen-politici te maken, me dunkt. De SGP snapt dat in ieder geval, getuige deze avond.

Lucas Hartong

Reageren


Hans Klijn

17-11-2017 11:24
Een zeer moeilijke materie en dat zeker in het licht gezien van onze naastenliefde Maar Gods liefde, woord en getuigenis gaat boven alles
En daar zal ik mij in biddend opzien op richten

Overigens een goed maar zeer moeilijke materie en zeker voor bestuurders als onze landelijke maar ook plaatselijke overheid om daar de juiste keuze en beslissingen in te nemen

Vriendelijke groet

Hans Klijn