#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 095-Ik bid regelmatig voor vervolgde christenen! Ja Nee

Binnen/buitenland

Kerkproeverij krijgt vervolg

De zogenoemde ‘Kerkproeverij’, een campagne om kerkleden te bewegen tot het uitnodigen van anderen mee te gaan, wordt volgend jaar vervolgd. Volgens de Raad va Kerken is de eerste editie van de actie, in september van dit jaar, geslaagd.

Het is de bedoeling dat in het weekend van zaterdag 15 september en zondag 16 september 2018 de volgende Kerkproeverij wordt aangehouden. Maar als lokale kerken een andere datum kiezen, kan dat natuurlijk.
De Raad heeft de kerngroep, die de volgende Kerkproeverij voorbereidt, opdracht gegeven een inspiratiedag te organiseren, die in het voorjaar van 2018 gehouden moet worden. In aanloop naar de nieuwe campagne kunnen kerken dan praktische suggesties en inhoudelijke toerusting krijgen.

Rapportcijfer 8
De eerste editie van Kerkproeverij wordt door de deelnemende kerken als een succes gezien. Een enquête wees uit dat de plaatselijke campagnes, de landelijke ondersteuning en het aantal mensen dat dankzij Kerkproeverij naar de kerk kwam positief werden beoordeeld door kerkleden.
Tachtig procent van de kerken die na afloop van de actie de enquête invulde drukt waardering voor de plaatselijke actie uit met het rapportcijfer 8 of hoger. De ondersteuning vanuit de landelijke organisatie werd ook goed ontvangen: 90% van respondenten waardeert deze positief.
 
Van de 450 deelnemende kerken vulde ruim driekwart de vragenlijst in, waardoor volgens de Raad de antwoorden een representatief beeld geven.
 
Er is veel gebruik gemaakt van aangeboden toerustingsproducten. Bijna driekwart van de kerken maakte gebruik van het logo, 68% werkte met de aangeboden uitnodigingskaarten en 45% gebruikte de poster van Kerkproeverij. Minder belangstelling was er voor de inspiratiedag met Michael Harvey (12%), hoewel hier toch zo’n 130 bezoekers op afkwamen, de meditaties en liturgie (15%) en het boek van Harvey (18%).
 
Nieuwe kerkbezoekers
De enquête geeft ook een indruk van het aantal gasten dat dankzij Kerkproeverij naar de kerk is gekomen. Volgens de ontvangen opgaven zijn dat er ongeveer 4250. In werkelijkheid ligt volgens de Raad van Kerken het aantal hoger, omdat 25% van de aangeschreven kerken de enquête niet invulde. Ook deed een aantal kerken aan Kerkproeverij mee zonder zich als deelnemende kerk bij de organisatie te hebben gemeld. De landelijke organisatie vermoedt dat in het Kerkproeverij-weekend circa 9.000 mensen voor het eerst of opnieuw naar de kerk zijn gegaan.
 
Kerkelijke deelname
Onder de deelnemende kerken is de Protestantse Kerk met 34% het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door de Katholieke Kerk (17%) en het Leger des Heils (11%). Evangelische gemeenten scoren met 2% laag. De landelijke organisatie hoopt dat voor de volgende editie van Kerkproeverij in 2018 de oecumenische deelname van kerken aan dit project verder zal groeien.


Reageren