#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Binnen/buitenland

Gebedsreis zonder evangelisatie Noord-Korea

Evangeliseren kan er niet. Hoewel het de bedoeling is zich volledig aan de regels van het atheïstische regime te houden, beschouwt Mattheüs van der Steen het toch als een evangelische gebeurtenis dat in Noord-Korea van 11 tot 21 september de ‘Prayer en Praise Tour’ wordt gehouden. Zijn stichting Gospel Music Festival regelt die. Maar de organisatie van de reis is weer in handen van Rainbow Travel Company.

Van der Steen beseft dat Noord-Korea een gesloten land is, maar vindt dat het Rainbow Music and Art Festival aan het einde van de tour aansluit bij de culturele festiviteiten in het land zelf, ter gelegenheid van de viering van zeventig jaar bevrijding van de Japanners. Maar het atheïstische regime heeft wel consequenties. “Dat betekent dat wij ook absoluut geen dingen doen waarvoor we geen toestemming hebben. Het gaat dus niet om een evangelisatie reis. We gaan geen Bijbels uitdelen en we gaan ons geloof niet openlijk verkondigen.” Maar toch blijkt hij er het geloof te willen brengen. “Wel willen we geloof, hoop en liefde brengen voor het Noord-Koreaanse volk”, meldt Van der Steen in het blad Charisma.

Wie wil, overal ter wereld, kan mee met de reis. Deelnemers kunnen mee zingen in een koor dat op het festival optreedt, naast meereizende muzikanten. Zie www.rainbowtravelcompany.com. Volgens Van der Steen heeft de regering toestemming gegeven met een grote groep christenen te komen en de reis af te sluiten met een muzikaal evenement. “Wij zullen tijdens de reis de normen en waarden van de Noord-Koreaanse cultuur respecteren. Liefde en hoop uitstralen is ons voornaamste doel.

De groep gaat eerst drie dagen naar Peking in China en de Noord-Koreaanse regering regelt volgens Van der Steen vier vliegtuigen om naar haar eigen land door te reizen. En daar staan dan weer bussen klaar voor een trip door het land. Met gidsen trouwens.

Reageren


Mieke van der Wagt

13-03-2017 06:34
Zelf ben ik in Korea geboren. Waarschijnlijk in het Zuiden. Ik had geen naam en geboortedatum. Ik heb veel boeken gelezen over N-Korea. Ik ben er zelf ook geweest. God heeft mij een beeld gegeven dat ik mijn volk mag bereiken door aanbidding. Ik bid altijd voor hen en zingen is mijn lust en mijn leven. Ik weet dat er een geestelijke strijd zal zijn. In Jezus' naam mag ik de boze wegsturen. Hem prijs en aanbidt in moeilijke situaties.