#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Binnenland

Gratis magazine voor 'afwezige vaders'

De afwezigheid van een vader leidt bij jongeren die Youth for Christ ontmoet tot onzekerheid, woede en frustratie. Dat zeggen jongerenwerkers bij een rondgang van Youth for Christ langs elf van haar jongerencentra in Nederland.

Tien van de elf respondenten zegt regelmatig tot vaak jongeren te ontmoeten waarbij een betrokken vaderfiguur in hun leven lijkt te ontbreken. Die afwezigheid uit zich in hun houding en gedrag. Onzekerheid, agressie en frustratie, een negatief beeld van vaders of mannen en eenzaamheid worden het meest genoemd. In alle elf responderende jongerencentra is het ontbreken van een vader (fysiek of mentaal) af en toe tot regelmatig onderwerp van gesprek tussen jongerenwerker en jongere.

Bram Rebergen, directeur van Youth for Christ constateert dat ook vaders worstelen met vaderschap. "Het thema vindt erg veel weerklank. Niet alleen in persoonlijke reacties van vaders, maar ook in de aanvraag van seminars en spreekbeurten rond dit thema. Het duidt op een breder verlangen van heel veel vaders die zoeken naar hun rol in gezin en maatschappij."

Volgens de jongerenwerkers is het belangrijkste advies voor vaders tijd en aandacht. Een van hen schrijft: "Je kind heeft je keihard nodig. Ook als hij of zij puber is en je wegduwt. Wees betrokken, geef echte aandacht, LUISTER, maak lol."

Magazine
Om mannen uit te dagen hun rol als vader(figuur) in te nemen, heeft Youth for Christ in 2017 een magazine over vaderschap uitgebracht. Met onder meer een gesprek tussen vader en zoon, bijdragen van orthopedagoog Bert Reinds, Eline Hoogenboom (Huis van Belle) en film- en boekentips over vaderschap. Het magazine is gratis aan te vragen op voorvaders.yfc.nl


Reageren