#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Israël

Alternatieven voor de Tweestatenoplossing

De tweestatenoplossing was en blijft de optie die de meeste kansen op vrede biedt. Maar aan beide kanten is onvoldoende bereidheid om de compromissen te sluiten die de uitvoering mogelijk maken. Welke opties blijven over?

Klik hier om de blog van Alfred Muller te lezen!

Reageren


Josef

02-12-2017 03:50
Het enige alternatief is de "palestijnen" monddood te maken en geen enkele medewerking meer verschaffen. Het is nooit een volk geweest het zijn gewoon arabieren en hebben geen enkel recht op welk gedeelte van Israël dan ook.
Deze vredelievende barbaren willen de hele wereld aan hun voeten hebben en het lukt hen al aardig met medewerking van geesteszieke overheden en intanties.

Mira

24-11-2017 10:03
Zo is dat Bastiaan! Prachtige beloftevolle teksten! AM YISRAEL CHAI!!!!

BASTIAAN

24-11-2017 04:58
Bedankt Mira. De Waarheid Overwint Altijd. Gods Woord de Bijbel! Het beste komt nog. Jesaja 2 en 11 en Micha 4 en 5. Eind goed, Al goed!!!

Mira

24-11-2017 03:21
Bastiaan: AMEN!!!!

BASTIAAN

24-11-2017 12:26
Gods Plan met Israël staat al vele eeuwen vast! Hij wordt niet voor niets 800x in de Bijbel als de God van Israël, Israëls God beschreven.

1 Kronieken 17:24 Staenvertaling...Ja, het worde waar, en Uw Naam worde groot gemaakt tot in eeuwigheid, dat men zegge: De HEERE der heirscharen, de God van Israël, is Israëls God; en het huis van David, Uw knecht, zij bestendig voor Uw aangezicht.

Die Tweestatenoplossing door de VN bepleit in 1947 bleek al een doodgeboren kindje op 14 mei 1948 toen Arabieren met wel vijf landen, Israël aanvielen op 15 mei 1948.

Na 69 jaar en vele oorlogen en 2 intifada's is Israël door Gods Genade steeds groter en sterker geworden en laat zich nooit meer door VN/EU en Arabieren de les lezen of als slachtschapen wegvoeren zoals in 1933-1945 gebeurde.

Israël bestaat bij de Gratie Gods al 3.500 jaar als Volk van JHWH, die op de Sinaï, een berg in Arabië, volgens Paulus Galaten 4:25 een Verbond met het Joodse Volk sloot en hen de Torah schonk en de Sjabbat. Exodus 19 en 20.

Joden en BijbelGetrouwe gelovigen weten al vele eeuwen dat noch de VN/EU noch de Arabieren het recht hebben om Israël, Gods Land te verdelen.

God gaf dit hele land aan Abraham, Isaak en Jacob. In de Torah lezen we dan ook: Leviticus 25:23...En het land zal niet voor altijd verkocht worden, Want Het Land Is Van Mij, en gij zijt ?vreemdelingen? en bijwoners bij Mij.

De God van Israël is woest op VN/EU, Pausen, Kerken, Palestijnen en Arabieren die Gods Land willen verdelen.

De profeet Joël is ook woedend die namens God spreekt:Joël 3:2...Ik zal alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het Gericht treden ter oorzake van mijn volk en van Mijn Erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn Land Verdeelden!

Alleen de God van Israël mag het land verdelen onder de 12 stammen Israëls: Ezechiël 47:13...De grenzen van het land: Zo zegt de Here Here: Dit is de grens, waarbinnen gij het land als erfdeel zult verdelen onder de Twaalf Stammen Israëls; Jozef ontvangt twee delen. Vers 21 De verdeling van het land: Dit land nu zult gij onder u verdelen naar de Stammen Israëls;