#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Boek-muziek-film

Samen tegen armoede

Het Knooppunt Kerken en Armoede, een breed samenwerkingsverband van kerken, heeft een handreiking gemaakt voor diaconale organisaties die zich inzetten tegen armoede in Nederland. De titel van deze brochure is 'Samen tegen armoede'.

In plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen zijn duizenden actief om mensen bij te staan die door financiële nood in de knel zijn geraakt. Dat doen zij met directe hulp, een luisterend oor, begeleiding, 'empowerment', belangenbehartiging en pleitbezorging. Daar komt heel veel bij kijken. Het Knooppunt Kerken en Armoede constateerde vanuit plaatselijke diaconale organisaties een behoefte om alle aspecten die hierbij aan bod kunnen komen eens 'op een rij te zetten'. Mede met behulp van de rijke ervaring, kennis en inzet van diezelfde plaatselijke vrijwilligers, is in de handreiking 'Samen tegen armoede' geprobeerd in die behoefte te voorzien. Zowel voor 'beginners' als 'gevorderden' vormt de publicatie een bron van tips, suggesties voor aanpak en een 'checklist' voor diaconale inzet tegen armoede in Nederland.

Onderwerpen
In de brochure komen de volgende aspecten aan bod:
Armoede in Nederland; een korte schets van hoe armoede er uit ziet, met cijfers en feiten
Vinden van mensen in nood
De sociale kaart
Mensen en middelen

Manieren van hulpverlenen
Houding van de hulpverlener

Samenwerking
Bewustwording in de kerken
Publiciteit
Politieke beïnvloeding
De brochure sluit af met literatuursuggesties en internetadressen


'Samen tegen armoede' telt 40 pagina's en kost € 5,- (incl. portokosten).
Bestellen via: webwinkel.pkn.nl/kerk-in-actie > zoeken op 'Samen tegen armoede'
diaconaalsteunpunt.nl/winkel/samen-tegen-armoede
De brochure is ook te downloaden als pdf-document:
https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/wp-content/uploads/samen-tegen-armoede-web.pdf

Het Knooppunt Kerken en Armoede is een projectalliantie met de volgende deelnemers:
Raad van Kerken in Nederland
Protestantse Kerk in Nederland / Kerk in Actie
Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad namens de Rooms-Katholieke Kerk
MissieNederland
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
Nederlands Gereformeerde Kerken
Leger des Heils
Mariënburgvereniging

Voor meer informatie: info@knooppuntkerkenenarmoede.nl en www.knooppuntkerkenenarmoede.nl


Reageren