#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Mensen

Puur natuuractie uit onzekerheid opname

Mede omdat zij niet zo zeker is van de opname van de Gemeente vóór de Grote verdrukking (‘hoewel ik het natuurlijk wel gemakkelijk zou vinden’) wil Jaike de Vlugt de natuur helpen redden. De initiatiefneemster (samen met echtgenoot Johan) van twee stichtingen die de mensen dichter bij de natuurlijk willen brengen, schrijft dat in het blad Charisma.

Door Johan Bos

Zij noemt daarin het op til zijnde handelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) tussen VS en Europa een monsterverbond. Ook milieuorganisaties, zoals Milieudefensie, strijden er tegen. Het verbond houdt volgens haar in dat Amerikaanse multinationals een land voor de rechter kunnen dagen als het besluiten neemt die de winst van het bedrijf negatief beïnvloeden. Zulke verdragen verplichten in haar ogen burgers producten af te nemen die het leven verwoesten. “Jezus zegt dat de dief komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. Wat verdelgen betreft, lijken wij wereldwijd een nieuwe fase in te gaan.”

De Vlugt, die zelf een moestuin heeft, houdt er blijkbaar graag milieu- en natuurvriendelijke voedingspatronen op na en verzet zich tegen allerlei plannen van de chemische industrie, die volgens haar onder meer patenten op door haar ontwikkelde zaden wenst. “Eigen gekweekte broccoli wordt daarmee illegaal. Nog even en een moestuin met planten van zelf gewonnen zaad wordt een criminele activiteit.”

God heeft ook naar haar mening weliswaar een plan met de in barensnood naar Gods kinderen uitziende wereld, maar om daar deel van uit te maken (‘Be part of it’), moeten die gelovigen volgens De Vlugt zich inspannen om de aarde en de natuur in stand te houden. “Wij rekenen op Gods genade, maar Jezus zegt dat in de eindtijd de mensen zullen bezwijmen van angst.“ Ze heeft boeken aangeschaft over eetbare wilde planten en onkruid, onbespoten, niet gemanipuleerd en vol gezonde natuurlijke stoffen, zegt ze.


Reageren