#Tb 15 euro gift
Enquête: 027-Verdringt muziek Gods Woord? Ja Nee

Hulpverlening

ChristenUnie blij met extra geld in J&V-begroting

Er komt extra geld voor uitstapprogramma's prostituees, voorkomen van vechtscheidingen en het bevorderen van vrijwilligerswerk onder gevangen. Belangrijke afspraken worden nu concreet gemaakt in de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid, bleek vrijdag na de ministerraad.

Uitstapprogramma's prostituees
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is blij met de plannen. "Het is bemoedigend dat dit kabinet op zo'n korte termijn extra geld vrij maakt voor de zorg voor mensen in kwetsbare situaties. In de prostitutie komt veel mensenhandel en dwang voor. Met de uitstapprogramma's bieden we prostituees die uit willen stappen een waardevol perspectief."

Voorkomen van vechtscheidingen
Naast de uitstapprogramma's wordt er geïnvesteerd in het voorkomen van vechtscheidingen. Segers: "Een belangrijke maatregel, zeker voor onze kinderen. Het is van groot belang dat onze kinderen kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Doordat we inzetten op het voorkomen van vechtscheidingen worden kinderen in hun kwetsbare situatie beschermd."

Bevorderen vrijwilligerswerk onder gevangen
Ook wordt er werk gemaakt van het bevorderen van vrijwilligerswerk onder gevangen. "Vrijwilligers in gevangenissen hebben een belangrijke rol bij de integratie van gevangen in de samenleving. Ze  vormen een luisterend oor en zijn zo dienstbaar aan de samenleving. Dat verdient ondersteuning," aldus Segers.


Reageren