#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 035-Hebt u wel eens een burn-out gehad? Ja Nee

Boek-muziek-film

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in revisie

Het NBG werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Duizenden betrokken lezers hebben in de afgelopen jaren hun suggesties kenbaar gemaakt. Die worden nu gebruikt om de NBV te verrijken.

‘De Nieuwe Bijbelvertaling is al jaren een veelgebruikte en zeer geliefde vertaling in het Nederlandse taalgebied. Vorig jaar nog werd de NBV verkozen tot het belangrijkste boek van Nederland. En met ruim 1,5 miljoen verkochte exemplaren is het een toonaangevende vertaling in kerkelijke en culturele kring’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf.

‘We reviseren de komende jaren de tekst uit 2004, zodat de vertaling nog bruikbaarder wordt. Aan de enorme stapel binnengekomen brieven en e-mails zie je hoe zeer de vertaling leeft. Deze reacties worden meegewogen bij de herziening. Het revisieteam gebruikt ze als input om de kwaliteit van de NBV nog verder te versterken, binnen de vertaalmethode van de NBV. We werken toe naar een versie van de NBV die iedereen nog meer als zijn of haar Bijbel kan omarmen. Het streven is om de gereviseerde NBV in 2020 klaar te hebben.’

Speerpunten
Enkele belangrijke speerpunten van de revisie zijn: het versterken van de consistentie en het toetsen van vertaalkeuzes die volgens lezers te veel invulling met zich meebrengen. Een voorbeeld van dat laatste is te zien in Genesis 1:2. In de huidige NBV staat: ‘De aarde was nog woest en doods’. ‘Nog’ geeft hier volgens veel lezers te veel invulling. In de gereviseerde tekst is er daarom voor gekozen om dit woordje weg te laten.

Verder worden in de gereviseerde NBV ‘eerbiedskapitalen’ ingevoerd: hoofdletters in persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest. Het is gebleken dat heel veel lezers het ontbreken van zulke hoofdletters als een groot gemis ervaren. Daarnaast zien we dat het gebruik van deze hoofdletters in het Nederlands de norm is gebleven. Om die redenen worden ze in de gereviseerde NBV opgenomen.

Meer informatie
Deze en andere veranderingen worden toegelicht in Met Andere Woorden, het vakblad Bijbel en vertalen. Daarvan is een themanummer verschenen over de revisie.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Reageren


K.S.

27-11-2017 01:31
Begrijp ik het goed dat 'gewone' bijbellezers invloed hebben op de tekst zoals die in de nieuwe gereviseerde NBV gaat komen?
Dan is naar mijn idee niet de grondtekst maar taalgevoel of wat dan ook leidend in deze nieuwe "vertaling".