#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Israël

Man=man, vrouw=vrouw

De Bijbel waarschuwde dat er een dag zou komen waarop het goede kwaad wordt genoemd en het kwade goed. Met andere woorden, een dag waarop realiteit en waarheid worden omgekeerd.

Iedereen die leeft in een Westerse samenleving, die momenteel wordt ondergedompeld in het fenomeen 'transgender', kan begrijpelijkerwijs denken dat die dag is aangebroken.

Israël probeert – in ieder geval in deze context – zijn rol als 'licht voor de naties' te spelen door publicatie van een op feiten gebaseerde weerlegging van het idee dat gender (geslacht) een kwestie is van persoonlijk gevoel en keuze.

Genetici van het Weizmann Institute of Science, een van 's werelds meest vooraanstaande wetenschappelijke instituten, publiceerden onlangs een onderzoek dat laat zien hoeveel biologische verschillen er zijn tussen de mannetjes en vrouwen van onze soort.

CBN Nieuws bericht hierover: Professor Shmuel Pietrokovski en Dr. Moran Gershoni bestudeerden 20.000 genen, rangschikten deze naar geslacht en zochten naar verschillen in expressie in elk weefsel.
Uiteindelijk vonden ze rond '6.500 genen met een activiteit die in ten minste één weefsel een voorkeur heeft voor het ene of het andere geslacht, wat de reeds belangrijke biologische verschillen tussen mannen en vrouwen nog vergroot.'

Met andere woorden: een man is een man en een vrouw is een vrouw, niet omdat ze zich man of vrouw voelen, maar omdat de biologie ons dat vertelt.

Het is altijd verbluffend hoe voorstanders van de ultra-liberale agenda gelovige mensen zullen aanvallen omdat ze in God geloven zonder wetenschappelijk bewijs, maar ze zijn meer dan bereid om de wetenschap van de biologie gewoon het raam uit te gooien als het om de genderkwestie gaat.

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)

Reageren


BASTIAAN

28-11-2017 03:34
Een waarheid als een koe: een man is een man en een vrouw is een vrouw, niet omdat ze zich man of vrouw voelen, maar omdat de biologie ons dat vertelt."

Biologie...Zo simpel, zo waar. Genesis 3 en Hooglied 1-8 zou meer onderwezen moeten worden in kerken en in jeugddiensten.

Het gevoel kan bedrieglijk zijn. De blinde Isaak voelde Ezua, maar het was Jacob die hij zegende. Genesis 27:21
Toen zei Isaak tot Jakob: Kom toch dichterbij, opdat ik u betaste, mijn zoon, of gij inderdaad mijn zoon Esau zijt of niet.

Wat zegt Paulus, glashelder, in 1 Corinthe 15:38 over dit heikele onderwerp: Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan Elk Zaad zijn Eigen Lichaam.

Alle vlees is NIET hetzelfde, maar dat van mensen is ANDERS dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer ANDERS dan dat van vissen.

Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster
verschilt van de andere in glans!

HET HUWELIJK [Hebr. 13:4...is door de Here God ingesteld: Genesis 2:24 Daarom zal een Man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn Vrouw aanhangen, en Zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de Mens en zijn Vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet.

DE HERE JEZUS HERHAALD DEZE WOORDEN IN MATTHEUS 19:4 Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als Man en Vrouw heeft gemaakt? En Hij zei: Daarom zal een Man zijn vader en moeder verlaten en zijn Vrouw aanhangen en DIE TWEE zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zie ook Maleachi 2;13-16. Wee hen die met God geen rekening houdt....

1 Samuel 2:30B...Want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden.

Psalm 49 vers 13…Maar de mens met al zijn praal houdt geen stand; hij is gelijk aan de beesten, die vergaan.
Psalm 49 vers 21 zegt het nog een keer…. De mens, die met al zijn praal geen inzicht heeft, is gelijk aan de beesten, die vergaan.

Psalm 82 vers 5 over de verachters van God...Zij weten niets en begrijpen niets, in duisternis wandelen zij
rond; alle grondvesten der aarde wankelen!