#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Boek-muziek-film

Dat boek is subliem - Vincent van Gogh

Op 15 december verschijnt het boek 'Dat boek is subliem - Vincent van Gogh over de Navolging van Christus. In Dat boek is subliem staat de enige preek van Vincent van Gogh: Het leven is een pelgrimstocht.

In dit boek komen twee werelden samen: het leven van Vincent van Gogh en de mystiek van Thomas a Kempis. In een van zijn brieven aan zijn broer Theo schrijft Vincent van Gogh dat hij gegrepen is door de Navolging van Thomas a Kempis. Hij besluit om predikant te worden. In Engeland houdt hij in een dorpskerk een preek waarin hij op schilderachtige wijze de menselijke levensweg beschrijft. Toch is Vincent geen dominee geworden. Uiteindelijk koos hij voor de kunst. In dit geïllustreerde boek laat Henk de Jong zien hoe diepgaand Vincent van Gogh is beïnvloed door de vurige en radicale spiritualiteit van Thomas a Kempis.

De preek van Vincent
Fragment uit de enige preek van Vincent die bewaard is gebleven en die hij op 23-jarige leeftijd heeft gehouden in het kerkje van Richmond, Engeland:

Wij zijn pelgrims op aarde en vreemdelingen – wij komen van verre en gaan ver weg. De reis van ons leven loopt van de liefhebbende borst van onze moeder op aarde naar de armen van onze vader in de hemel. Alles op aarde verandert – wij hebben hier geen vaste stad – het is de ervaring van iedereen: dat het Gods wil is dat we afstand moeten doen van wat ons het meest dierbaar is op aarde – wijzelf veranderen in menig opzicht, we zijn niet wat we eens waren, wij zullen niet blijven wat we nu zijn. Van kinderen groeien we op tot jongens en meisjes – jonge mannen en jonge vrouwen – en als God ons spaart en ons helpt – tot echtelieden en op onze beurt tot vaders en moeders en dan, langzaam maar zeker krijgt het gezicht waarop eens de vroege morgendauw lag, zijn rimpels, de ogen die eens straalden van de jeugd en vrolijkheid spreken van een oprechte diepe en ernstige droefenis – ook al behouden zij het vuur van geloof, hoop en liefde – ook al stralen zij Gods geest uit. Het haar wordt grijs en valt uit – och – voorwaar, wij zijn slechts op doortocht op de aarde, wij zijn slechts op doortocht in het leven – wij zijn vreemdelingen en pelgrims op aarde. De wereld gaat voorbij en al zijn heerlijkheid. Laten onze dagen van ouderdom dichter bij U zijn en aldus beter dan deze.
(…)
Ons leven, dat zouden we kunnen vergelijken met een reis, we gaan van de plaats waar we zijn geboren naar een haven ver weg. Ons vroegere leven zou kunnen worden vergeleken met zeilen op een rivier, maar al snel worden de golven hoger,  de wind wordt krachtiger, we zijn al bijna op zee voor het tot ons doordringt – uit het hart stijgt het gebed op naar God: Bescherm mij o God, want mijn bootje is zo klein en Uw zee is zo groot. Het hart van de mens lijkt erg veel op de zee, het kent zijn stormen, het kent zijn getijden en in zijn diepten liggen ook parels. Het hart dat op zoek is naar God en naar een godvruchtig leven, kent meer stormen dan welk ander ook.

Over Henk de Jong
Dr. Henk de Jong (1950) was jarenlang predikant in de Hervormde Gemeente Windesheim
(PKN). Hij is een kenner van emblematische theologie, het piëtisme en van de Moderne Devotie.

ISBN 9789043529082
hardcover
128 pagina's
€ 19,99
verschijnt half december


Reageren