#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Eindtijd

Volle agenda teken van het beest

Een overvolle agenda is volgens de hervormde emeritus predikant ds. P. van der Kraan een teken van het beest (antichrist) uit Openbaring 13. Dat zei hij volgens het RD zaterdag op een bezinningsavond in Goes.
Hij wees er op dat in het Bijbelboek twee beesten worden genoemd, waarvan het tweede zijn macht ontleent aan het eerste, dat die macht weer krijgt van de draak in Openbaring 12.

„Luther zei al dat de duivel de aap van God is, hij kan niet anders doen dan God na-apen. De goddelijke drie-eenheid wil de schepping in stand houden en de mens behouden; de duivelse drie-eenheid is eropuit de schepping te vernietigen en de mens te verderven,” zei ds. Van der Kraan.

In onze tijd is het hebben van een overvolle agenda een concept van de satan, aldus ds. Van der Kraan volgens het RD. „Een van de redenen dat wij geleefd worden en geen tijd meer hebben om op adem te komen, is dat we niet weten wat het doel van ons leven is. Zodra duidelijk is dat wij geschapen zijn door God om voor Hem te leven, kunnen wij op adem komen in de tijd die God ons geeft.”

Reageren


BASTIAAN

03-12-2017 12:56
Een overvolle agenda is volgens de hervormde emeritus predikant ds. P. van der Kraan een teken van het beest (antichrist) uit Openbaring 13. Hij wees er op dat in het Bijbelboek twee beesten worden genoemd, waarvan het tweede zijn macht ontleent aan het eerste, die zijn macht weer krijgt van de draak in Openbaring 12.”

Dat klopt!

Dit onheilige drietal, Rome, [paus is antichrist] Mekka, [Islam met zijn valse profeet] Duivel [is de leugenaar van de beginne] hebben de aarde vele eeuwenlang geteisterd met hun brute onderdrukking, kruistochten, inquisitie en sjaria en zullen daarom elkaar tot in eeuwigheid gezelschap houden in het hellevuur volgens JeshuaHaMasjiach.

Lees maar mee in Openbaring 19:17…

Het Beest en zijn Profeet overwonnen!

17En ik zag een ?engel? staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, 18om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en ?slaven, kleinen en groten.

19En ik zag het BEEST en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de ?oorlog? te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn ?leger. 20En het beest werd gegrepen en met hem de VALSE PROFEET, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; LEVEND werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

21En de overigen werden gedood met het ?zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.

In Openbaring 20:10 zien we ook de draak, de duivel hen gezelschap houden: en de ?DUIVEL, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het BEEST en de VALSE PROFEET zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle Eeuwigheden.

Jeshua, de Zoon van God zal als Koning der koningen zijn Volk Israël en heel de VOORGOED bevrijden van alle booswichten en antisemieten! [Openbaring 19 en Jesaja 63-66] en ZEGEVIEREN over alle leiders en volgelingen van valse godsdiensten die de aardbewoners bedriegen/kwellen met hun valse leer. Psalm 101 en 135 Johannes 10 en Mattheus 25.

Gerrit Smouter

29-11-2017 01:24
Het is pech dat deze voorganger het lezen van het laatste Bijbelboek, geheel afkomstig uit de mond van de HEER Jezus Christus, tot zo'n karikatuur maakt. Het veel eerdere optreden van satan, direct nadat de HJC Zich liet dopen en daarbij ook nog een extra portie Heilige Geest kreeg in Mattheus 4, laat de verleidingen tot satans agenda aandacht duidelijker zien. Wie geen tijd of betrokkenheid reserveert voor 'het Koninkrijk van God door het Onze Vader gebed weinig te gebruiken en al helemaal niet na te leven' loopt het risico als rijst-christen wel over God te praten, maar nooit met Hem, Zijn eer ten dienste. Wie dien je dan en wat zal het getuigenis over u in de samenleving zijn?