#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

English

Will #MeToo Overhaul Sexual Revolution?

Some of most influential publications in America are rethinking the sexual revolution amid a cultural moment where sexual misconduct allegations emerge daily against powerful men once considered untouchable.

Read the article on The Christian Post!

Reageren


Herman Degenhart

29-11-2017 12:37
Als de MeToo beweging het einde van de seksuele revolutie markeert, dan markeert het ook het einde van de tweede feministische golf. De eerste feministische golf ging om vrouwenkiesrecht en werd gevoed vanuit de dames uit de z.g. betere kringen, die in de Engelssprekende landen om die reden ook wel suffragettes werden genoemd. Want na invoering van het algemeen mannenkiesrecht konden die het niet hebben dat hun manlijke personeel mocht stemmen en zij niet, terwijl zij veel meer verstand van politiek dachten te hebben dan hun manlijke personeel. Er was toen nog veel huispersoneel, inmiddels om fiscale redenen allemaal wegbezuinigd. De tweede feministische golf werd 'aangestoken' door de z.g. Playboy filosofie van Hugh Hefner, inmiddels overleden. Deze filosofie leidde tot een lossere seksuele moraal, vooral onder mannen en werd om die reden door veel vrouwen als bedreigend gezien. Deze lossere seksuele moraal werd desalniettemin de aanleiding voor de seksuele revolutie. Seks was vanaf dat moment niet meer iets voor de achterkamertjes, iets waar je het niet over had, maar een onderwerp waar dagelijks zonder schaamte over gesproken kon worden. Een bekend boek uit die tijd had dan ook als titel: De Schaamte Voorbij. Veel vrouwen echter vreesden dat ze door deze lossere moraal als een soort gebruiksvoorwerp gezien en behandeld zouden worden en begonnen de tweede feministische golf om de gelijkwaardigheid van man en vrouw te benadrukken. De z.g. bevrijding van de vrouw van veronderstelde manlijke (seksuele) onderdrukking, verliep echter in een beweging van vrouwen die ook wel eens een mooi baantje wilde hebben, door hen steevast topfunctie genoemd. Bij nader inzien echter kun je ook stellen dat onze spraakmakende feministische dames in de ban waren geraakt van de reclame-industrie, die in dezelfde periode sterk in opkomst was en allerlei subdisciplines ontwikkelde op het gebied van marketing en communicatie. Want wie is per saldo nu helemaal Hugh Hefner? Toch niet meer dan een balsturig ventje dat de wind mee had? Vrouwen immers zijn in onze cultuur nooit ondergewaardeerd geweest, eerder overgewaardeerd. De meeste jongens en mannen weten dan ook niet beter dan dat moeder, dan wel hun vrouw, de baas is. Moeders Wil is Wet, was in die tijd dan ook een populair radio-programma. En veel mannen hebben het over hun vrouw als "de directeur".
Inmiddels wordt steeds duidelijker dat het feminisme de maatschappelijke positie van de vrouw eerder heeft geschaad dan goed gedaan. Het feminisme heeft dan ook helemaal niets gedaan aan de positie van de vrouwen die werkelijk worden onderdrukt. Geen enkele misstand op dit gebied is opgeruimd. Integendeel, vrouwen die zich voor b.v. prostituees inzetten, werden en worden door nota bene hun feministische zusters belachelijk gemaakt. Het voormalige Amsterdamse raadslid Schaapman kan er over meepraten. Ook elders is het feminisme mislukt. Wel zo logisch, want elke poging om van de vrouw een (gemankeerde) man te maken zal altijd blijven mislukken. Zo worden vrouwen weliswaar ook in functies aangenomen waarin voorheen alleen mannen werden aangenomen, maar al snel blijkt dat ze niet tegen de verantwoordelijkheden zijn opgewassen en worden dus al gauw weer ontslagen en door een man vervangen. Alleen bij de overheid en de politiek zijn ze nog niet zover. Maar die sectoren hoeven dan ook niet hun eigen broek op te houden, want verhogen bij wanbeleid en geldgebrek gewoon de belastingen. Maar ook elders begint door te dringen dat we nu eens van dat feminisme af moeten. Zo gaf onlangs een manlijke tennisser Wimbledon als voorbeeld. Een toegangskaartje voor een mannenwedstrijd kost meer dan vierduizend pond. Ondanks deze hoge prijs zijn de meeste wedstrijden al snel uitverkocht. Een toegangskaartje voor een vrouwenwedstrijd daarentegen kost iets van duizend pond. Deze wedstrijden zijn zelden uitverkocht. Desondanks zijn de te behalen prijzen voor zowel vrouwen als mannen gelijk. Hebben dus dezelfde geldswaarde. Dat is uiteraard zeer oneerlijk. Verwacht wordt dan ook dat deze misstand binnenkort zal worden opgeheven. Andere misstanden zullen volgen.