#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Achter het nieuws

De gevolgen van een ‘comfortabel christendom’

Millenials – de generatie geboren tussen 1980 en 2000 – toont een toenemende belangstelling voor astrologie en andere occulte zaken. Ze profileren zich ook steeds sterker als ‘zonder godsdienst’. Sommige voorgangers wijten dit deels aan een zogenaamd ‘comfortabel christendom’.

Onderzoek in de Verenigde Staten heeft laten zien dat het percentage van jonge mensen tussen18 en 29 jaar die nooit aan het bestaan van God twijfelen gedaald is van 81 procent in 2007 tot 67 procent in 2012. In ‘The Christian Post’ verscheen een interview met Wanda Alger (foto) van Intercessors for America (Voorbidders voor Amerika) en voorganger van de Crossroads Community Church in Winchester, Virginia, waarin ze ingaat op het belang van de bovennatuurlijke realiteit. “Mensen zijn gemaakt naar Gods beeld en God is geest. Daarom hebben we belangstelling voor het geestelijke”.
 
Ze verwijst daarbij naar het feit dat God Zijn geest in Adam inblies, maar ook naar de tekst uit Johannes 4:24, waar staat dat wie God wil aanbidden dat moet doen in geest en waarheid. Maar besteden kerken daar wel genoeg aandacht aan? “Jammer genoeg zullen ongelovigen op andere plaatsen hun geestelijke honger stillen als de kerk onvoldoende aandacht besteedt aan de geestelijke realiteit. “Maar alle geestelijke ervaring via bijvoorbeeld mediums en astrologen zijn slechts een imitatie van iets dat echt en krachtig is”.

Ze vermeldde ook dat Hollywood tegenwoordig meer aandacht heeft voor de verkeerde geestelijke realiteit, waardoor nietsvermoedende zoekende mensen geconfronteerd worden met teleurstellende ervaringen die hun dieper in de geestelijke duisternis trekken. Ze benadruk: “In plaats van alles wat bovennatuurlijk is als ‘demonisch’ te veroordelen, zou de kerk wakker moeten worden en het bovennatuurlijke gaan benaderen vanuit het perspectief van het Koninkrijk. Het triestige is dat millenials die de donkere zijde van het bovennatuurlijke willen ontdekken vaak een sterkere overtuiging hebben dan veel christenen. Omdat ze er voor openstaan en geestelijke honger hebben, krijgen ze antwoord vanuit het geestelijke rijk”.
 
Ken Thornberg, directeur van Freedom Encounters, een bevrijdingsbediening, valt haar bij: “In grote lijnen zien we dat de kerk niet krachtig functioneert en op het geestelijke vlak veel ongeloof toont. Men wil er vooral niet te veel ophef over maken. Veel kerken willen vooral aangenaam en comfortabel voor de leden zijn. Ze zijn sterk afhankelijk van tienden en collectes en ze vrezen dat wanneer ze zich gaan bezighouden met wonderen en tekenen de mensen zich van de kerk zullen afkeren. Nochtans laat de geschiedenis zien dat juist het omgekeerde gebeurt”.

Ken stelt vast dat er veel jongeren zijn die onder de indruk zijn van het occulte, hekserij en bovennatuurlijke krachten. “Maar dat zijn alleen maar imitaties van wat de Heilige Geest in mensenlevens kan doen. Jammer genoeg staan veel voorgangers huiverachtig ten opzichte van het werk van de Geest”. Hij is er van overtuigd dat de kerk de demonische activiteit niet langer mag negeren, aangezien die steeds duidelijker zichtbaar wordt.

Alger zegt tenslotte: “In de pogingen om Bijbels correct te zijn en om onze doctrines zuiver te houden, tonen veel kerken vooral twijfels en schrik. Dat is een van de redenen waarom Christus zei: “Zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?”
(bron: The Christian Post)

Reageren


Marc

07-07-2018 10:10
Tsjonge het kan verkeren. Ken Thornberg nog een aantal jaren geleden verkettert in volle evangelie nederland.....iemand met zeer veel inzicht en ervaring in de niet zichtbare wereld (ik vermijd "bovennatuurlijk is een onbijbelse term....voor de liefhebbers google maar eens op de term thomisme....). Ken en zijn lieve vrouw waren niet meer welkom in Nederland nu jaren later schijnt er toch een kentering te komen.....duisternis strijd om de zielen van jonge mensen en de kerk? Tsja die doet er aan mee ben het dus zeer eens met dit artikel!