#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Boek-muziek-film

National Geographic in het spoor van Jezus

Het hoofdartikel in het decembernummer van het blad National Geographic gaat over de zoektocht naar sporen van Jezus.

Auteur Kristin Romey reisde met fotograaf Simon Norfolk door Israël en sprak met wetenschappers, vooral archeologen, die onderzoek doen naar de geschiedenis van het leven van Jezus. Aan de historiciteit van Jezus twijfelt zij niet en de meeste wetenschappers die Romey sprak ook niet.

Het artikel bevat ook een landkaart van Israël met daarop plaatsen waar Jezus was.

Graphics laten het ontstaan van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem en haar voorlopers zien. Volgens de overlevering zou op de plaats van die kerk het graf van Jezus hebben gelegen.

Bron: Het Reformatorisch Dagblad!

Reageren


BASTIAAN

29-11-2017 04:50
Wij zijn vier keer in Israël geweest, maar de twee plaatsen die we bewust links lieten liggen waren de zogenaamde heilige grafkerk en die omar moskee op de berg Sion.

Joden begraven nooit geen doden binnen hun stadsmuren dat zou Jeruzalem onrein maken. Voorbeeld van de Jongeling te Naïn die buiten de stadspoort begraven zou worden, zover kwam het niet want Jeshua, de Zoon van God kwam langs en stopte de rouwstoet:

De opwekking van de jongeling te Naïn
LUKAS 7:11 En het geschiedde kort daarna, dat Hij reisde naar een stad, genaamd Naïn. En zijn discipelen reisden met Hem, en een grote schare. Toen Hij dicht bij de ?stadspoort? gekomen was, zie, een dode werd UITgedragen, de enige zoon zijner moeder, die ?weduwe? was, en veel volk uit de stad was bij haar. En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween niet. En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan – de dragers stonden stil – en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder.

We zien dus dat de jongen uitgedragen werd buiten de stadspoorten.

Die moskee op de berg Sion hebben we altijd als een gruwel beschouwd, die hoort in Mekka thuis. Wij wachten liever op het tijdstip dat de God van Israël het groene licht geeft dat Zijn Tempel weer gebouwd zal worden en zal schitteren op de Berg Sion. Psalm 48 en Zachariah 6. De Messias zal hem bouwen. Zie ook Openbaring 11.