#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Binnen/buitenland

Christelijke superlatieven kunnen leugens zijn

Met christelijke marketing is op zich niks mis, meldt directeur Frits Boekhoff van Het Zoeklicht in zijn blad. Maar hij waarschuwt wel tegen de superlatieven, de grote woorden, die veel organisaties en gemeenten in navolging van wereldse  organisaties (bijvoorbeeld om fondswerving na een ramp te doen slagen) gebruiken. De boodschap van christenen is 2000 jaar oud, maar de tijd is wel veranderd, constateert hij. Ofwel: Er moeten andere voorbeelden worden gebruikt dan de Here Jezus destijds in Zijn toespraken bezigde.

Maar ja, de creativiteit der christelijke marketeers leidt tot superlatieven die de lading iet meer dekken van het aangeboden Evangelie. “De gemeente haalt een klant binnen en voor je het weet lopen de mensen weg, omdat aanbeveling en praktijk uit elkaar lopen. Ook voor de gemeente geldt dat door gebruik van superlatieven de geloofwaardigheid van de werkelijkheid  verloren gaat, Ook bij de gemeente zijn superlatieven aan slijtage onderhevig.”

Hij citeert een publicatie over weglopen van christenen bij de evangelische beweging, omdat beloften zijn gedaan die niet vielen waar te maken. Zoals dat geloven altijd fijn is en Jezus altijd klaar staat. Daar zit wel een kern van waarheid in, maar de praktijk is vaak anders, zegt Boekhoff.
“De kerk moet de wereld niet achterna lopen in het gebruik van superlatieven als die de lading niet dekken. Als de afstand tussen de superlatieven en de werkelijkheid te groot is, mag je zelfs spreken van liegen en daar zal zeker geen zegen op rusten.”

Reageren


BASTIAAN

30-11-2017 12:26
Directeur Frits Boekhoff van Het Zoeklicht spreekt klare taal.

Wie voor JeshuaHaMasjiach kiest, die de duivel, de wereld en de dood overwonnen heeft en Hem wil navolgen die krijgt vaak in eigen familie en vriendenkring al met veel hoon en vervolging te maken. Detail Mattheus 10 en Lukas 10.

Jeshua leerde zijn discipelen: De wereld heeft MIJ gehaat en zij zullen u ook haten omdat gij niet van de wereld zijt. Johannes 16.

Waarom haatte de overheid Jeshua? Antwoord:Johannes 7:7...maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig, dat haar werken boos zijn.

Waar werd Jeshua allemaal niet voor uitgemaakt ook door zijn familieleden?

Marcus 3:20...Jeshua ging in een huis; en er verzamelde zich weder de schare, zodat zij zelfs geen brood konden eten. En toen zijn Naastbestaanden dit hoorden, gingen zij heen om Hem te halen, want zij zeiden: Hij is niet bij zijn Zinnen.

Lucas 7:34...De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaars en zondaars.

Jeshua leert gelovigen van 2017 om stand te houden: Johannes 16:33...Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij Verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. " Wanneer hoorde u deze woorden voor het laatst in uw Gemeente?

Wie zingt er tegenwoordig nog dat Leger des Heilslied: Voorwaarts Christenstrijders drukt uws Konings spoor. Met Zijn heil'ge kruisvaan gaat ons Jezus voor. Weest voor Zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof. Toont, hoe bang 't u worde, in Zijn woord Geloof.

Meer details in Brief van Judas. Strijdt!

Alle Apostelen zijn als martelaar gestorven. Ook nu in onze tijd zijn er vele gelovigen die hun leven wagen voor Jeshua en Hem niet verloochenen. Zij zullen met Hem regeren. Openbaring 6.

Jezus belooft ons geen gemakkelijke reis maar wel een behouden thuiskomst.

Waar wordt nog over de ontelbare martelaren gesproken in onze diensten? Het boek Foxes Martelaren is heel dik en kan gratis gedownload worden.

Laten we dagelijks bidden voor de Vrede van Jeruzalem, de stad van de Grote Koning. Daar zal Jeshua wederkomen om te regeren met grote Macht en heerlijkheid. Psalm 72, 98, 99 en 135.

En natuurlijk Openbaring 19...Als Koning der koningen. Het beste komt nog. Uit dit Boek moet veel meer gepreekt worden. Jeshua dicteerde het zelf aan zijn geliefde Apostel Johannes. Wel 12x lees je de opdracht aan Johannes: SCHRIJF!!! LEZEN DUS!!! Details Openbaring 1.