#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Opinie

Overheid overtreedt wet wat porno betreft

De overheid moet in actie komen tegen het alom aanbieden van porno. Dat schrijft Oscar Lohuis in Het Zoeklicht. Volgens hem houdt de overheid zich niet aan het Wetboek van Strafrecht dat ‘het openlijk tentoonstellen of aan minderjarigen aanbieden van afbeeldingen of voorwerpen die aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid’ verbiedt.
 
Hij denkt dat het allemaal door de intrede van de smartphone, tien jaar geleden, erger is geworden. Het is trouwens volgens hem voor de meeste mensen lastig met dat apparaat goed om te gaan en citeert een spreker die zei dat techniek muiterij pleeg in het leven. “We halen techniek binnen in ons leven, maar die keert zich tegen ons. Het probleem is dat wij tegelijkertijd niet meer zonder die techniek kunnen functioneren. Je wordt verplicht gebruik te maken van internet, omdat bijna alles tegenwoordig via internet wordt geregeld.”

Intussen zijn er landen waar gefilterd internet standaard en de norm is geworden. “Daar moet je er tegenwoordig voor kiezen pornografie beschikbaar te willen hebben. Bij ons is het nog andersom: Je moet er voor kiezen dit niet beschikbaar te willen hebben.”

Hij wijst naar de met seksueel misbruik door filmregisseurs begonnen #MeeToo campagne. En naar de toenemende huwelijksontrouw, seksuele verslavingen en grensoverschrijdend gedrag. “De tolerantie waar we als land om bekend staan is veel te ver doorgeschoten.”


Reageren