#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Organisaties

MissieNederland reorganiseert door geldgebrek

Teruglopende inkomsten nopen MissieNederland (voorheen EA-EZA) tot inkrimping van de staf. Er komt een onderzoek onder de aangeslotenen, de directie gaat van twee naar één persoon en het vervallen twee formatieplaatsen (totaal 1,1 fte).

Een directe aanleiding voor de reorganisatie was onder meer het wegvallen van de dienstverlening van MissieNederland voor EO Metterdaad. Eerder dan verwacht wordt nu het meerjarenbeleidsplan herzien. Er moeten volgens het bestuur nieuwe keuzes worden gemaakt, met als resultaat veranderingen op korte en langere termijn.

Om tot de vernieuwde meerjarenstrategie te komen, vindt begin volgend jaar een onderzoek plaats onder de deelnemers van het MissieNederland-netwerk. Het doel ervan is volgens het bestuur het ‘duurzaam levensvatbaar maken en houden van MissieNederland als ‘missie-gedreven’ organisatie’. Om de aangesloten kerken, geloofsgemeenschappen, organisaties en personen met elkaar te verbinden, te inspireren en te ondersteunen.

Met de directieleden (ds. Jan Wessels en Adri Veldwijk) voert het bestuur nu gesprekken over wat een ontslag voor hen persoonlijk betekent. In totaal, inclusief de directie, werken en nu acht mensen bij de organisatie. Zij zijn allemaal op de hoogte gebracht van de veranderingen die gaan plaats grijpen. Het bestuur zegt te beseffen dat die pijnlijk zijn voor de betrokkenen. Overigens zijn de medewerkers al eerder over het veranderingsproces geïnformeerd. ‘Maar het blijft moeilijk voor hen die vertrekken. Het is ons streven om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen’, zegt bestuursvoorzitter Jaap van der  Poll.


Reageren