#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Israël

Arabië: Jeruzalem onbelangrijk

Voorstanders van de Palestijnse zaak hebben steeds geprobeerd de positie van Jeruzalem en de Tempelberg in de islam op te blazen. Daarmee probeerden zij de soevereiniteit van Israël over deze stad als een belediging van de islam voor te stellen. Maar er klinken nu andere geluiden.

De gerenommeerde Egyptische geleerde en romanschrijver Youssef Ziedan verklaarde enkele jaren geleden in een reeks televisie-interviews, dat Jeruzalem voor moslims geen religieuze betekenis heeft.

Vandaag de dag hoor je gewoonlijk, dat Jeruzalem de derde heilige stad van de islam is, de plaats van de ‘Al-Aqsa Moskee’, waarnaar in de Koran wordt verwezen.
Ziedan zei dat dit alles onzin is: ‘De Al-Aqsa Moskee [in Jeruzalem] bestond toen nog niet, en de stad werd niet Al-Quds genoemd. Hij werd Aelia genoemd en de stad had geen moskeeën’.

Hij is lang niet de enige met dit standpunt. In feite gebruikt een groeiend aantal Saoedi's op sociale media een hashtag die vertaald wordt als ‘Riyad is belangrijker dan Jeruzalem’.
Het is een bewuste bagatellisering van het belang van Jeruzalem vanuit religieus en nationalistisch oogpunt. Dit valt samen met de groeiende relatie tussen het olierijke koninkrijk en Israël.

Saoedi’s zijn steeds meer gefrustreerd geraakt over wat zij zien als Palestijnse halsstarrigheid en verraad.
De Palestijnse verwerping van de Saoedische pogingen om voor het Israëlisch-Arabische conflict tot een rechtvaardige oplossing te komen, heeft velen in Riyad geïrriteerd. Hetzelfde gevolg had de Palestijnse steun voor Irans nucleaire programma en de samenwerking tussen Palestijnse groepen en de Libanese vertegenwoordiger van Iran, Hezbollah.

Net als Israël ziet Saoedi-Arabië Iran als een existentiële bedreiging. Wanneer Palestina blijft heulen met de vijand van Saoedi-Arabië, dreigt het de steun van de grootmachten van de Arabische wereld te verliezen. En toch zien we dat hun harten blijven verharden.
In reactie op de bovengenoemde Saoedische hashtag, zijn Palestijnen op sociale media begonnen met het gebruik van een hashtag die vertaald wordt als ‘Jeruzalem is belangrijker dan de [Saoedische] koning’.

Wanneer alles zo doorgaat, zou er een dag kunnen komen waarop de leiders van de Arabische wereld een Palestijnse staat meer verwerpen dan Israël.

Reageren


BASTIAAN

03-12-2017 04:50
Jeruzalem wordt ook voor alle Arabieren zeer belangrijk!!! Wanneer dan?

Als Jeshua straks als Koning naar Jeruzalem terugkeert om te regeren samen met zijn 144.000 Ambassadeurs uit alle 12 stammen Israëls. Openbaring 7 en 14 en 19.

Romeinen 15:12...En verder zegt Jesaja:
Komen zal de wortel van Isaï, en Hij, [Jeshua] die opstaat, om over de heidenen te regeren; op Hem zullen de heidenen hopen.

De Twaalf Joodse Apostelen zullen daar ook een zeer belangrijke taak in gaan vervullen:

Lucas 22:28Gij zijt het, die steeds bij Mij gebleven zijt in mijn verzoekingen. 29En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft, 30opdat gij aan mijn ?tafel? eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op TRONEN om de ?Twaalf Stammen? Israëls te richten.

Vanuit Jeruzalem, de Stad van de grote Koning, zal Hij met hen gaan regeren over alle landen van de wereld. Psalm 72, 98, 99, 132 en 135.

Alle leiders van alle volken zullen jaarlijks die Koning moeten eren en hulde betonen op het Loofhuttenfeest. Ook de Arabieren...Lees maar mee in Zacharia 14...

16Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich Neer Te Buigen voor de ?Koning, de Here der heerscharen, en het ?Loofhuttenfeest? te vieren.

17Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de ?Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen,

18en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen (regen) valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het ?Loofhuttenfeest? te vieren.

19Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het ?Loofhuttenfeest? te vieren.

20Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: Den Here ?heilig; en de ?potten? in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens vóór het ?altaar;

21ja, alle ?potten? in Jeruzalem en in Juda zullen de Here der heerscharen ?heilig? zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dage geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de Here der heerscharen.