#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Binnen/buitenland

Screening asielzoekers moet beter

Hoe weet je of een asielzoeker die claimt homoseksueel of christen te zijn de waarheid spreekt? Coalitiepartijen vinden dat het kabinet moet uitzoeken of de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) asielaanvragen van dit type beter kan beoordelen.

Jan Pieter Mostert van de christelijke Stichting Gave die de IND behandeling van bekeringsverhalen toetst, is blij met de motie die ingediend werd door D66. 'In 40 procent van de afgewezen gevallen begrijpen we dat je het niet kan vaststellen. Maar wij zien ook casussen waarvan wij denken, dat is vreemd. Dan gaat een IND ambtenaar helemaal in discussie met een asielzoeker over geloof en dan wek je wel als overheid wel de schijn dat je niet neutraal bent.'

Volgens asieladvocaat Erik Hagenaars gaat er nog veel mis en zal het altijd wel een lastige kwestie blijven. 'Ik heb cliënten waar ik weinig hoop voor heb die toch een verblijfsvergunning krijgen, en cliënten die worden afgewezen zelfs als ze een partner van hetzelfde geslacht hebben.'


Reageren