#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Binnen/buitenland

Kerken in actie voor vluchtelingen

Het overgrote deel (85%) van protestantse kerken is betrokken bij de opvang van vluchtelingen, dat blijkt uit het onderzoek van Kerk in Actie, de diaconale tak van de Protestantse Kerk in Nederland. Tweederde van de kerk zegt dat de betrokkenheid de afgelopen twee jaar is gestegen en verwacht dat de betrokkenheid de komende twee jaren blijft stijgen. Daarnaast blijkt ook een groot deel van de kerkleden (26%) persoonlijk actief voor vluchtelingen.

Kerkleden bieden vaak praktische hulp zoals taal/inburgering (46%), geld geven (46%), kleding/goederen geven (40%), buddy zijn (32%) of bidden (28%). Binnen de kerken zelf is de betrokkenheid gericht op vluchtelingen wereldwijd (42%) en vluchtelingen in de eigen woonplaats (71%), bijvoorbeeld via statushouders die in gemeente wonen of in asielzoekerscentra verblijven.

"Dat verbaast ons niet", zegt Karel Jungheim die als specialist Vluchtelingen van Kerk in Actie een toename van het aantal vragen ziet binnenkomen. "De kerk zet zich al eeuwen in voor mensen die het moeilijk hebben en in het bijzonder ook voor de positie van vluchtelingen in onze samenleving. Nu de kerken steeds meer vertrouwd raken in contact met vluchtelingen, groeit ook de betrokkenheid", aldus Jungheim. De betrokkenheid zou nog hoger zijn als de samenwerking tussen burgerlijke gemeenten en kerken beter was. "Bij kerken die nog niets doen heerst er vaak onduidelijkheid over het aantal vluchtelingen in de gemeente of hoe ze in contact met hen kunnen komen. Ze willen dan wel wat doen maar weten niet wat de mogelijkheden zijn."

Samen eten blijkt belangrijke basis
Jungheim ziet dat er steeds meer initiatieven vanuit kerken ontstaan. Er zijn bijvoorbeeld meer kerken die samen met vluchtelingen eten. "Het project HapSnap in Montfoort, dat recent werd verkozen tot het beste diaconale initiatief, is daar een mooi voorbeeld van. Vanuit Kerk in Actie willen we zulke initiatieven ondersteunen. Landelijk organiseren we op 18 december de actie Tafels van Hoop, waarbij we alle kerken oproepen om op die dag in hun eigen plaats een maaltijd te organiseren met vluchtelingen."

Eerder onderzoek van EenVandaag wijst uit dat 94% van de vluchtelingen in Nederland  zich eenzaam voelt. "Persoonlijk contact is heel belangrijk voor hun integratie. Samen eten geeft mooie kansen om met elkaar in gesprek te gaan."

Wereldwijd ruim 33 miljoen kinderen op de vlucht
De actie Tafels van Hoop maakt onderdeel uit van een adventscampagne van Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen wereldwijd. "Liefst 65 miljoen mensen zijn vandaag de dag op de vlucht en maar liefst 51% van hen is kind. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen zijn kerken actief voor vluchtelingen. Bijvoorbeeld in Libanon, waar 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen worden opgevangen en kerken veel van de kinderen onderwijs biedt. Door de kerken daar financieel in te ondersteunen hopen we ook kinderen in die landen te helpen", aldus Rob van Ooijen die woordvoerder is voor de hulporganisatie.

De adventscampagne van Kerk in Actie startte afgelopen zondag met in de kerken aandacht voor vluchtelingen in Nederland. De weken daarna wordt aandacht gegeven aan de situatie van vluchtelingen in Griekenland en Libanon. Met Kerst wordt er samen met EO Metterdaad, Dorcas en World Vision geld ingezameld voor vluchtelingen in Syrië.

Reageren


Jan

10-12-2017 05:25
Bij veel kerkgangers zijn bijv. Open Doors en Friedensstimme onbekend of worden wienig gewaardeerd. Bij velen van hen vinden homohuwelijk en het gelijkheidsdenken (islam en andere afgodsdiensten) meer waardering.
Ik kom niet meer bij die genootschappen. Sterven vanzelf uit.

Otto

04-12-2017 05:44
Waarom worden de christenvluchtelingen niet genoemd in Soedan waar christenkinderen die op de vlucht zijn moslimgebeden op moeten zeggen voor een bord eten, wie hoor je hierover? in Thailand waar de Pakistaanse christenen vluchtelingen met hun kinderen in overvolle gevangenissen worden gegooid verschrikkelijk is het daar. De christenen in Nigeria, die bijna geen eten krijgen, en ga zo maar door, en wie doet hier iets voor? bijna niemand, en dan praat men over kinderen, terwijl de meeste christen kinderen die vluchteling zijn in erbarmelijke omstandigheden leven kijk daar eens naar om, ga daar eens met de camera naar toe, verder stop ik nu, want het is allemaal zo onrechtvaardig naar onze vervolgde broeder, en zusters met hun kinderen, bijna niets wordt hier wat voor gedaan, terwijl de christenen nog nooit zo vervolgd zijn als nu!!!