#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Israël

Is verplaatsen ambassade VS juiste beslissing?

'Wanneer de Palestijnse leiders Jeruzalem niet erkennen als de hoofdstad van Israël, dan miskennen ze het verleden, dat de Joden meer dan 3000 jaar geleden naar Jeruzalem kwamen. Ze miskennen het heden, de Jeruzalem momenteel de hoofdstad van Israël is, en ze miskennen de toekomst, dat Jeruzalem Israëls hoofdstad zal blijven.

Het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem is geen hindernis voor vrede. Wat wel een hindernis voor vrede is, is de voortdurende Palestijnse ophitsing en het terrorisme. Het niet willen erkennen van Jeruzalem als Israëls hoofdstad is een hindernis voor vrede, aldus Chananja Naftali.


Reageren