#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Gedichten

Lied voor de kerk

Het maakt Mij niets uit hoeveel bussen je hebt of hoe groot je kerkzaal is.
Het maakt Mij niet uit hoe groot de kerktoren is als hij op een begraafplaats staat.
Het maakt niets uit of je een parkeerplaats hebt en kussens op de zitplaatsen.
Wat heb je aan een prachtig podium als je alles mist wat belangrijk is?

Het maakt Mij niets uit of je voorganger een krachtige spreker is en je programma’s altijd nieuw.
Wat je nodig hebt is liefde en waarheid, dan komen de mensen naar je toe.
Het maakt niet uit dat je de Bijbel kent opgeslagen in je hoofd.
Hetgene dat Ik je wil vragen is: heb je gedaan wat Ik je heb gevraagd?

Hou je werkelijk van je vrouw?
Leg je voor haar en voor je kinderen, je leven neer?
En hoe zit het met de anderen?
Leef je als een dienstknecht voor je zusters en je broeders?
Moet de arme komen bedelen voor een restje?
Huilen de weduwe en de wees ongezien?

Het maakt Mij niets uit of je voor wonderen bidt,
Het maakt Mij niets uit of je in tongen spreekt,
Het maakt Mij niet uit of je zegt dat je van mij houdt in elke liedje dat je zingt.
Het maakt niets uit als je offergave en aanbidding luid genoeg is om de doden te wekken.
Hetgene dat ik je wil vragen, is heb je gedaan wat ik je heb gevraagd?

Hou je werkelijk van je vrouw?
Leg je voor haar en voor je kinderen, je leven neer?
En hoe zit het met de anderen?
Leef je als een dienstknecht voor je zusters en je broeders?
Moet de arme komen bedelen voor een restje?
Huilen de weduwe en de wees ongezien?

“Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?”
En hij zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”

Mattheus 25:44-45
(Don Fransisco, the Steeple Song)

Reageren


BASTIAAN

21-05-2019 12:11
Lied voor de Kerk? Ik had bijna mijn Amen uitgesproken toen ik de tekst van dit lied las.

Ik las de tekst nog eens goed door en bemerkte toen pas waar deze tekst mank aan gaat. De liefde tot God en Zijn Woord [JESHUA Johannes 1] Ontbreekt in deze tekst!

Jeshua leert ons gelovigen voordat we mensen lief kunnen hebben en helpen moeten we allereerst God en Zijn Geboden liefhebben!!! Deuteronomium 11.

Lees vooral ook wat Jeshua over Liefhebben leert:

Marcus 12:30 Het Eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij [gelovigen] zult de Here, uw God, Liefhebben uit geheel uw Hart en uit geheel uw Ziel en uit geheel uw Verstand en uit geheel uw
Kracht.

Het Tweede is dit: Gij zult uw Naaste Liefhebben als Uzelf. Een ander Gebod, groter dan deze, bestaat niet!!!