#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Kerk

Evangelicals en katholieken: Kerk groeit

Hoewel de Nederlandse kerken een ander beeld geven, is er de laatste eeuw geel daling, maar juist ‘een explosieve groei’ van het christendom te zien. Dat staat althans in de verklaring ‘The Christian Way’ van de al 20 jaar bestaande Amerikaanse organisatie Evangelicals and Catholics Together (ECT), die eenheid van rooms katholieken en evangelikalen op het oog heeft. Wegens zijn leeftijd (91) heeft overigens de theoloog prof. dr. J.I. Packer (foto) zich er uit terug moeten treken.

Volgens de verklaring is christendom een in de praktijk van het leven in beeld gebrachte geloofsgemeenschap. „Een gemeenschappelijke leefwijze, met eigen instituties, rituelen en wetten, maar een ontmoeting met een Persoon, Jezus Christus.” Christendom leidt niet tot een eilandmentaliteit op basis van dogmatisme, maar staat open voor een brede variatie van invloeden, zegt het stuk. En het is bezig met het voorbereiden van de wereld op de wederkomst van Christus, Die over de gehele schepping zal heersen.

Het gaat ECT er om geloofsrichtingen bij elkaar te houden, bijvoorbeeld waar het doop en eucharistie of avondmaal betreft. De kern van de doop is, ondanks uiteenlopende theologie, verwijzing naar de Drie-enige God door middel van het water, zegt de verklaring. Maar de theologen uit beide richtingen die haar ondertekenden, erkennen wel verschil van opvatting over hoe Christus Zijn kerk regeert.

Volgens de rooms katholieke theoloog dr. Thomas Guarino van de Seton Hall University in South Orange, New Jersey, is men het in ECT eens geworden over de fundamenten van het christelijk geloof. Hij noemt de Drie-enige God, Jezus Christus als de Verlosser van de wereld en de Bijbel als het geopenbaarde Woord van God en de norm voor het menselijk leven. De ECT is van plan een volgende verklaring te wijden aan het geschenk van kinderen als gave van God.

Reageren


BASTIAAN

17-12-2017 12:52
Je vraagt je af wanneer die man de 91-jarige theoloog prof. dr. J.I. Packervoor het laatst een krant of kerknieuws gelezen heeft.

De realiteit is: Jaarlijks verlaten alleen al in Nederland 60.000 gelovigen de kerken en dan heb ik het alleen nog maar over de protestanten.

Roomsen verlaten kerken nog sneller met 80.000 per jaar. Kardinaal Eijk heeft zelfs de noodklok geluid: er sluiten twee kerken per week en er blijven in Nederland maar enkele tientallen grote kerken over.

Dat betekent natuurlijk niet dat gelovigen hun geloof in God en Zijn Zoon Jeshua en Bijbel opgeven. Zij hebben net als ik een betere Bijbelse Waarheid ontdekt dan die in kerken verkondigd wordt.

Jeshua is dan ook zeer optimistisch over de grote schare gelovigen die niemand tellen kan. Openbaring 7:9.

Helaas is Openbaring een gesloten boek in roomse en protestantse kerken.