#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Kerk

Evangelicals en katholieken: Kerk groeit

Hoewel de Nederlandse kerken een ander beeld geven, is er de laatste eeuw geel daling, maar juist ‘een explosieve groei’ van het christendom te zien. Dat staat althans in de verklaring ‘The Christian Way’ van de al 20 jaar bestaande Amerikaanse organisatie Evangelicals and Catholics Together (ECT), die eenheid van rooms katholieken en evangelikalen op het oog heeft. Wegens zijn leeftijd (91) heeft overigens de theoloog prof. dr. J.I. Packer (foto) zich er uit terug moeten treken.

Volgens de verklaring is christendom een in de praktijk van het leven in beeld gebrachte geloofsgemeenschap. „Een gemeenschappelijke leefwijze, met eigen instituties, rituelen en wetten, maar een ontmoeting met een Persoon, Jezus Christus.” Christendom leidt niet tot een eilandmentaliteit op basis van dogmatisme, maar staat open voor een brede variatie van invloeden, zegt het stuk. En het is bezig met het voorbereiden van de wereld op de wederkomst van Christus, Die over de gehele schepping zal heersen.

Het gaat ECT er om geloofsrichtingen bij elkaar te houden, bijvoorbeeld waar het doop en eucharistie of avondmaal betreft. De kern van de doop is, ondanks uiteenlopende theologie, verwijzing naar de Drie-enige God door middel van het water, zegt de verklaring. Maar de theologen uit beide richtingen die haar ondertekenden, erkennen wel verschil van opvatting over hoe Christus Zijn kerk regeert.

Volgens de rooms katholieke theoloog dr. Thomas Guarino van de Seton Hall University in South Orange, New Jersey, is men het in ECT eens geworden over de fundamenten van het christelijk geloof. Hij noemt de Drie-enige God, Jezus Christus als de Verlosser van de wereld en de Bijbel als het geopenbaarde Woord van God en de norm voor het menselijk leven. De ECT is van plan een volgende verklaring te wijden aan het geschenk van kinderen als gave van God.


Reageren