#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Opinie

Mens wordt steeds meer hufterig

De tragisch door een fanatieke moslim vermoorde cineast Theo van Gogh (foto) was lomp en hufterig. Maar dat geldt voor meer mensen, meldt Yme Horjus in het artikel ‘De hufterigheid verkilt de samenleving’ in het Kerst-  en evangelisatienummer van Het Zoeklicht.

Dat de hufterigheid toeneemt is volgens hem onder meer te zien in het verkeer, waar de mentaliteit ‘een heer in het verkeer’ is verdrongen door verruwing die de maatschappij domineert. Nederlanders zijn in rap tempo intoleranter geworden, schrijft Horjus. En wat Van Gogh betreft citeert hij de filosoof Bas van Stokkum die in 1997 nog morele vooruitgang bij mensen constateerde, maar daar later op terug kwam. Van Stokkum meende dat de omslag bij Van Gogh kwam, die hij de vleesgeworden lompheid noemde en hem verweet van beledigen zijn hobby en beroep te hebben gemaakt.

Maar men ziet als symbool van hufterigheid ook de graaizucht van bankmensen. Geldzucht motiveert mensen meer dan iets anders in hun laakbare drijfveren, constateert Horjus. “Het wordt steeds kouder in de wereld.”

De auteur zegt dat de Bijbel de mentaliteit van de mensheid schetst en verwijst daarvoor naar Matthéüs 24:12, waar staat dat de liefde van mensen verkilt, omdat wetsverachting toeneemt. De Heere Jezus kijkt naar zijn mening achter het weggedrag van automobilisten, de graaicultuur van bankmensen en de agressie van twitteraars en facebookgebruikers. ‘Hij ziet een verregaande normvervaging en zedenverwildering tevoorschijn komen doordat mensen niet meer de aanwijzingen van God opvolgen die Hij aan mensen heeft gegeven. Jazeker, ten diepste komt het daarop neer: hufterigheid is een symptoom van het niet meer serieus nemen van Gods geboden. Mensen hebben korte metten gemaakt met Gods diepste intenties met deze wereld.”

Van meet af aan, met Adam en Eva, ging het al fout. Totdat Jezus kwam. Om – zegt Hojus – opnieuw uit de doeken te doen waar het God om was begonnen. “Om wetsbetrachting niet wetsverachting. De Heere Jezus wordt in de Bijbel Vredevorst genoemd. Dat heeft Hij ook waargemaakt.”


Reageren