#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Jodendom

Het Jeruzalembesluit van Donald Trump

Jeruzalem is de hoofdstad van de staat Israël. Dat weet iedereen. Ze is dat al sedert pakweg 1000 vóór Christus. Tijdens de twee Diaspora’s (de Babylonische ballingschap en de Grote ballingschap sedert het jaar 70 na Christus) heeft ze als zodanig niet kunnen functioneren.

Door Willem J. Ouweneel

Maar ze is ook nooit de hoofdstad van enig ander rijk geweest. In ieder geval is Jeruzalem zeker nooit een Palestijnse hoofdstad geweest. Palestina is nooit een zelfstandige niet-joodse staat geweest met Jeruzalem als hoofdstad. Er is zelfs nooit een Palestijns ‘volk’ geweest, totdat Yasser Arafat het uitvond; vóór die tijd werden Joden die in het Heilige Land woonden, eveneens Palestijnen genoemd. Het valt dan ook niet in te zien welke rechten ‘de’ Palestijnen (lees: islamitische Arabieren die in het Heilige Land wonen) op Jeruzalem kunnen laten gelden.

Bij het verdelingsplan van de Verenigde Naties (1947) werd besloten Jeruzalem onder internationaal bestuur te plaatsen. De Arabieren waren zo onverstandig dat verdelingsplan te verwerpen en de kersverse staat Israël aan te vallen. Israël sloeg die aanvallen af; aan het eind van die Onafhankelijkheidsoorlog (1949) was West-Jeruzalem in handen van de Israëli’s, terwijl Oost-Jeruzalem door de Jordaniërs (niet door Palestijnen!) bezet was. Alsof Jordanië enig recht op Jeruzalem kon laten gelden! Bovendien: wat is Oost-Jeruzalem? Dat is gewoon oud-Jeruzalem, oftewel het eigenlijke Jeruzalem uit de geschiedenis.

Daarom is het onzin te zeggen dat Jeruzalem in tweeën gedeeld is, want West-Jeruzalem is van huis uit helemaal niet ‘Jeruzalems’. De moslims claimen heel Jeruzalem (dat wil zeggen het eigenlijke, oude Jeruzalem). De Joden doen dat ook, maar die hebben daar tenminste historische gronden voor.

IVoor de Joden is Jeruzalem een heilige stad omdat daar bijna duizend jaar de heilige tempel van God gestaan heeft (eerst de tempel van Salomo, toen die van Zerubbabel, herbouwd tot die van Herodes). De moslims ontkennen glashard dat er ooit een tempel op de Tempelberg gestaan heeft. Hun eigen gronden om Jeruzalem een heilige stad te noemen, zijn trouwens uiterst zwak. Jeruzalem wordt nergens in de Koran genoemd; men heeft pas naderhand in Soera 17:1 ingelezen dat daar op deze stad gezinspeeld wordt. Ik ben ervan overtuigd dat Jeruzalem is uitgeroepen tot derde heilige stad van de islam ten diepste alleen uit anti-joodse sentimenten.

In 1967 werd Israël van alle kanten bedreigd; Israël wist zich staande te houden door de eerste klap uit te delen en uiteindelijk te winnen. In die Zesdaagse Oorlog werd oud-Jeruzalem veroverd (zonder de agressie van de buurlanden zou dat dus niet eens gebeurd zijn). Begrijpelijk dat de Israëli’s besloten hun geliefde heilige stad nooit meer uit handen te geven.

In 1980 verklaarde de staat Israël Jeruzalem tot ‘ondeelbare hoofdstad’ van het land (een besluit dat trouwens door bijna geen enkel land ooit erkend is). Sindsdien vormen oud-Jeruzalem en de Tempelberg verreweg de meest betwiste vierkante kilometer in de hele wereld.

Bij de Oslo-akkoorden van 1993 werd bepaald dat de uiteindelijke status van Jeruzalem door vredesonderhandelingen zouden worden vastgesteld. Van die vredesonderhandelingen is sindsdien niet veel terechtgekomen. Dat is ook geen wonder: ten eerste zijn de Palestijnen nog altijd niet bereid de staat Israël te erkennen. Ten tweede zullen Israëli’s en Palestijnen het nooit eens worden over de status van oud-Jeruzalem, doordat beide de oude stad en de Tempelberg claimen op historische en religieuze gronden. Het is finaal ondenkbaar dat één van beide partijen de oude stad ooit zal opgeven of zal instemmen met internationaal bestuur als definitieve oplossing. Kortom, er kómt nooit een vredesakkoord.

Als men nu roept dat Trump de vredesonderhandelingen voor de voeten loopt met zijn besluit Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël, dan vergeet men (a) dat er nauwelijks van vredesonderhandelingen sprake is, en (b) die sowieso nooit tot een goed resultaat zullen kunnen komen. Wat men ook vergeet is dat de Verenigde Staten al twintig jaar geleden Jeruzalem als hoofdstad van Israël hebben erkend, maar dat tot dusver geen enkele president dat besluit geconcretiseerd heeft; en dat Jeruzalem allang de facto de hoofdstad van Israël is: de Knesset is daar, de president en de premier hebben er hun residentie, het Hooggerechtshof is daar, enzovoort.

Of het psychologisch en politiek wijs was van Trump om dit besluit op dit moment te nemen, is een andere vraag; maar inhoudelijk heeft hij niets nieuws verkondigd; hij heeft gewoon een verkiezingsbelofte ingelost.

Bovendien is er iets wat misschien niet iedereen is opgevallen: hij sprak uit dat de uiteindelijke grenzen van Jeruzalem door vredesonderhandelingen moeten worden vastgesteld. Maar dit betekent dat Trump principieel ruimte laat voor de mogelijkheid dat West-Jeruzalem de hoofdstad van Israël en Oost-Jeruzalem (het eigenlijke Jeruzalem!) de hoofdstad van een Palestijnse staat zou worden! Met andere woorden: aan de ene kant speelt hij mooi weer naar Israël en naar zijn Amerikaanse achterban, maar aan de andere kant laat hij ruimte voor de idee dat oud-Jeruzalem op den duur toch weer aan Israël onttrokken wordt.

‘Dat moeten vredesonderhandelingen uitwijzen’ (roepen ook alle andere westerse leiders naïef). Maar die onderhandelingen zijn er niet (de kansen erop zijn intussen nog geringer geworden), en als ze er zouden zijn, zouden de partijen het over oud-Jeruzalem nooit eens worden.

Oud-Jeruzalem is het slachtoffer van een schimmig, duister politiek spel, waarbij men de ogen sluit voor de feiten. Jeruzalem, inclusief oud-Jeruzalem, zal voor altijd de hoofdstad van Israël zijn. De staat Israël kan alleen gedwongen worden oud-Jeruzalem prijs te geven door enorm militair geweld – maar dat zal het Westen nooit toestaan. En dát is dan toch weer het voordeel van Trumps besluit: de Joden wereldwijd beseffen dat zij in Trump een onwrikbare en betrouwbare bondgenoot hebben, die hen nooit in de steek zal laten. En dat weten ook hun vijanden.

Reageren


BASTIAAN

06-11-2019 09:52
De humor van JHWH is verbazingwekkend!!!

Jeshua, de Zoon van God zal straks een sein van Hem krijgen om weer af te dalen naar planeet aarde, op dezelfde plek waar Hij ook ten hemel voer. De Olijfberg in Jeruzalem dus. Handelingen 1.

De Olijfberg ligt ten Oosten in zogenaamd Palestijns Gebied. Joden en Palestijnen zullen zich dan wezenloos schrikken als de Joodse Masjiach, de Leeuw van Juda, [Openbaring 5:5] staat met zijn voeten op de Olijfberg. Hoezo?

Zijn Wederkomst op de Olijfberg gaat gepaard met een enorme AARDBEVING die de berg in tweeën doet splijten leert de Profeet Zachariah...

Zacharia 14:3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die [antisemitische] volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;

4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts!

Direct gevolg hiervan? Die twee moskeeën in Jeruzalem die al eeuwen de Tempelberg ontsieren, zullen in de diepte verzwolgen worden omdat JHWH het zat is om vijf keer per dag gehoond te worden met de gebedsoproep van de Islam: allah is groter. Joden en Christenen werden/worden uitgevloekt voor apen, honden en varkens.

Trump maar ook de Paus zullen sprakeloos staan en de hand voor de mond houden. God zet ook hen buitenspel.

Waarom? Trump is ook een vriend van de Arabieren in Mekka die Joden en Christenen haten.

En Pausen? Die hebben Joden en Protestanten gehaat, gedemoniseerd en eeuwenlang op brandstapels gezet met de Torah en Bijbel.

Paus Paulus VI in 1967 haalde toen pas de BIJBEL van de index van verboden boeken af.

De Kerkgeschiedenis leert:

Paus Clemens XIV verbood in 1773 de Jezuïetenorde in Europa en sprak: “Zolang er Jezuïeten zijn, kan er nooit vrede komen.” Nog een keer Paus Clemens XIV...De Jezuïeten hebben in de Kerk de dichtste duisternis ooit verspreid die uit de poelen der onpeilbare diepten
opsteeg.”

Wat las ik in de kranten over PERES – ABBAS EN DE PAUS VAN ROME?

Mount Herzl in Jeruzalem, 26 mei 2014. Paus Franciscus [Jezuïet] legt een bloemenkrans neer aan het graf van Theodor Herzl (1860-1904), de vader van het moderne Zionisme en grote bezieler van de heroprichting van de Joodse Staat Israël. De Paus wordt hier vergezeld door premier Benjamin Netanjahoe en president Shimon Peres

Paus Franciscus heeft (10-10-2014 – Israël -
Arutz Sheva website) Shimon Peres van Israël, toen 92 jaar oud, driemaal ontmoet. Peres adviseerde de paus om de slecht functionerende VN in New York te ontmantelen. De paus moet leiding gaan nemen tot oprichting van
een Verenigde Naties van Religies. [De Paus wil maar wat graag de baas worden in Jeruzalem] Want veel oorlogen en terroristische bewegingen hebben een diepe religieuze achtergrond/motivatie redeneerde Peres."

Om uit je vel te springen!!!

Is het niet de hoogste tijd dat de Leiders van de Knesset en het volk Israël terugkeert naar de Torah en de Sjabbat weer gaat heiligen [Jesaja 58] en daarna snel een nieuwe regering vormt waar Psalm 81 bestudeerd en uitgevoerd wordt.

Dan zal hun schrik in vreugde veranderen. Zachariah 12 en Openbaring 7, 14 en 19. Alle Stammen Israëls zullen dan weer geteld worden!!!

En dan? Israël zal dan tot HOOFD der volken worden met de Joodse Masjiach Jeshua/Jezus. Jesaja 60, Jeremiah 31:7 en Zachariah 14:9 en natuurlijk Psalm 72 zal door miljoenen Joden en vrienden van Jeshua en Israël gezongen worden!!!

He Shall Reign Forever And Ever...Hallelujah!!! Openbaring 19.

BASTIAAN

14-12-2017 09:46
De God van Israël houdt de Eer aan zichzelf en heeft geen enkele hulp nodig van de VS VN EU of Arabische landen!!!

Israël maar ook de VN - VS - EU zullen stomverbaasd zijn als Jeruzalem en de Tempelberg bevrijd wordt van alle booswichten en antisemieten door de Joodse Masjiach Jeshua wanneer Hij precies daar wederkomt met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs.

Het staat al 1900 jaar te lezen in het laatste en beste Boek van de Bijbel. Openbaring 14:Het Lam en zijn vrijgekochten

14:1...En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. 2En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; 3en zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde.

Wie zijn dan die 144.000 Ambassadeurs? In Openbaring 7:4 werden ze al genoemd:

4...En ik hoorde het getal van hen, die ?verzegeld? waren: honderdvierenveertigduizend waren ?verzegeld? uit alle ?stammen? der ?kinderen? Israëls. 5Uit de ?stam ?Juda? twaalfduizend verzegelden, uit de ?stam ?Ruben? twaalfduizend, uit de stam ?Gad? twaalfduizend, 6uit de ?stam ?Aser? twaalfduizend, uit de ?stam ?Naftali? twaalfduizend, uit de ?stam Manasse? twaalfduizend, 7uit de ?stam ?Simeon? twaalfduizend, uit de ?stam ?Levi? twaalfduizend, uit de stam Issakar twaalfduizend, 8uit de ?stam ?Zebulon? twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de ?stam ?Benjamin? twaalfduizend verzegelden.

Jeshua zal dan Koning worden in Jeruzalem en vandaaruit met zijn 144.000 Ambassadeurs de gehele aarde gaan regeren. Er zal dan een ongekende Vrede heersen. Details Jesaja 2 en 11. Laten we dagelijks met het Joodse Volk meebidden voor de komst van deze Masjiach die ook onze Masjiach is.

Alle volken, dus ook de Arabieren en N-Koreanen zullen naar Jeruzalem komen en diep buigen voor de Jeshua, de Koning der koningen. Openbaring 19 en Zacharia 14...

16...Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de ?Koning, de Here der heerscharen, en het ?Loofhuttenfeest? te vieren.

17Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de ?Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, 18en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen (regen) valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het ?Loofhuttenfeest? te vieren.

19Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het ?Loofhuttenfeest? te vieren.
20Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: Den Here ?heilig; en de ?potten? in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens vóór het ?altaar; 21ja, alle ?potten? in Jeruzalem en in Juda zullen de Here der heerscharen ?heilig? zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dage geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de Here der heerscharen.

Willem

12-12-2017 12:01
In Hebr. 11:10 staat dat Abraham de stad met fundamenten verwachtte, de stad waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.

9 Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeërfgenamen waren van dezelfde belofte; 10 want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.

25 Het (woord) Hagar betekent de berg Sinai in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. 26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder. Galaten 4:26

 22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen… Hebreeën 12:22

12 Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Openbaring 3:12-13

 In Gal. 4:26 staat dat deze moederstad bestaat en deze stad wordt zowel in Hebr. 12:22 als in de Openbaring aan Johannes genoemd (Openb. 3:12-13; 21:9 - 22:5). Hebr. 12:22 e.v. zegt m.i. dat de stad waar de in Jezus als zijnde de Christus/Gezalfde van God gelovende Hebreeën tot genaderd zijn, het van de hemel/van God afkomstige Jeruzalem is, waarvan de inwoners in de hemel in het “boek des levens” van de grondlegging van de mensenwereld af, zijn en worden ingeschreven. 

Ook aan degenen die bij deze Hebreeuwse christelijke gelovigen zijn gevoegd (de gelovigen IN Christus vanuit de overige volken, Efeze 2:11-22), is deze van God afkomstige stad de moederstad. Dat Jeruzalem als hoofdstad van de seculiere staat Israël geclaimd wordt door zowel in de Wet als tot de vrijheid geroepen gelovige Israëlieten, als door Palestijnse gelovigen in Mohammed, is voor HEN een probleem, echter niet voor God. God heeft een ander, een nieuw, een van de hemel/van God afkomstige oplossing gegeven. Het Hemelse Jeruzalem!

Dat is niet een stad die met letterlijke stenen en met beton en ijzerwerk is en wordt gebouwd, en waarvan letterlijke rotsachtige grond het fundament is. Het is een stad bestaande uit ware gelovigen van alle tijden, ook van de voor-christelijke tijden. Het is het volk van God bestaande uit het ware zaad van Abraham, de vader van alle ware gelovigen, die IN Christus zijn, gelovigen die het eigendom zijn van God en Christus en door het Zaad van Abraham, door het geloof in Christus, mede-erfgenamen zijn van de vervulling van de belofte aan Abraham (Gal. 3:26-29). Zij verwachten een van de hemel afkomstig vaderland, een beter vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor dat soort gelovigen om hun God te heten/te worden genoemd, want Hij had hun al een stad bereid .......... (Hebr. 11:16 en context).