#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Organisaties

Nieuwbouw diaconessen start in februari

In februari start waarschijnlijk de bouw van een nieuw onderkomen voor de Zendings Diaconessen in Amerongen. De aannemer wordt Burgland Bouw uit Dodewaard. Het nieuwe pand is nodig omdat de gemeenschap klein is geworden en het Zendings Diaconessenhuis Bethanië te groot en bovendien overgenomen door De Betteld.

Op 27 september is een bouwteamovereenkomst getekend en de diverse commissies van welstand van de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben zich daar positief over uitgesproken. Het voorlopig ontwerp is nu verder uitgewerkt in een definitieve versie, waarna ook de bouwvergunning kan worden aangevraagd.
 
“Een andere mijlpaal in de afgelopen periode was de voorlichtingsbijeenkomst voor omwonenden. Die werd gehouden op 18 oktober in De Proloog, het restaurant van de Allemanswaard. Een spannend moment. We zijn blij met de over het algemeen positieve respons die we mochten ontvangen”, melden de zusters. “Stapje voor stapje krijgen we een steeds scherper beeld van hoe onze nieuwe woonomgeving er gaat uitzien. In het nieuwe pand kunnen gasten niet meer overnachten. Dat betekent dat de stilteweekends, refreshweekends, midweek 55+ en de rouwweekends per 1 juli komen te vervallen. Ook is er per die datum geen mogelijkheid meer voor retraites. De Oasedagen blijven wel gewoon doorgaan. Ook komen er een aantal nieuwe activiteiten, zoals Rouwdagen en themadagen rond pastorale thema’s.”

Geschiedenis
Historica en oud-journaliste Katinka Fikse-Omon schrijft een boek over bijna 85 jaar Zendings-Diaconessenarbeid in Nederland. Na een boek voor Ark Mission over het 100-jarig bestaan ervan, rolde ze in deze nieuwe uitdaging. Het wordt een thema-gericht boek, op basis van het uitgebreide archief en interviews met de zusters, zeggen de zusters. Ze maakte samen met hen een globale opzet en is inmiddels druk bezig om allerlei documenten door te spitten. “Ik vind het een hele interessante uitdaging. Er is veel materiaal”, zegt ze. Over de Duitse oorsprong van de organisatie is volgens haar veel geschreven. “Sommige dingen die in Duitsland heel normaal waren, zoals de strakke hiërarchie, werden in Nederland toch minder vanzelfsprekend gevonden. Ook ben ik benieuwd naar de achtergronden van de zusters en wat hen inspireerde om in te treden. Wat waren hun werkterreinen en welke verschuivingen hebben daarin plaatsgevonden? Maar ook: hoe zagen de leefregels eruit? Hoe kreeg het geestelijk leven binnen en buiten de moederhuizen vorm?”


Reageren