#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Miss Irak met dood bedreigd om foto Miss Israel

Een kleine maand geleden schitterde ze nog als Miss Iraq op het podium bij de verkiezingen van Miss Universe. Maar inmiddels is het leven van Sarah Idan en haar familie een nachtmerrie. Op Instagram plaatste ze een foto met Miss Israel en dat viel in haar eigen land niet in goede aard.

Door Merel Driessen

Een droom die uitkwam
Het was de eerste keer sinds 45 jaar dat Irak meedeed aan de Miss Universe-verkiezingen. De 27-jarige Idan vertelt aan CNN dat het een droom was die uitkwam om als Miss Iraq mee te doen aan de verkiezingen. Totdat ze een selfie van haar en Miss Israel op Instagram plaatste.

Tijdens een fotoshoot voor de verkiezingen maakte Idan de foto en plaatste ‘m op haar pagina. „Ik zei nog tegen haar (Miss Israel, red.) dat we een foto moesten nemen zodat mensen konden zien dat we geen problemen met elkaar hebben en ambassadeurs van de vrede zijn.” In hoofdletters schreef ze bij de foto: ‘Peace and Love from Miss Iraq and Miss Israel’.

Kroontje kwijt?
Maar de reacties die Idan kreeg, waren anders dan ze verwacht had. De Iraakse organisatie achter de missverkiezingen wil dat ze de foto verwijdert en dreigt haar haar titel als Miss Iraq af te nemen. Idan kreeg ook nog eens vele doodsbedreigingen. En dat allemaal zes dagen voordat de verkiezingen begonnen.

Idan woont zelf in de Verenigde Staten, maar haar familie woont nog wel in Irak. Ze belde haar moeder gelijk op om te zeggen dat ze uit het land weg moesten. Ze besloot niets tegen de media te zeggen zodat haar familie geruisloos het land kon verlaten.

Excuses maakt geen verschil
Een dag nadat ze de foto had geplaatst, plaatste ze een nieuw bericht om uit te leggen dat ze de Israëlisch regering niet steunt. Ze bood haar excuses aan aan de mensen die dachten dat het een aanval naar de Palestijnse bevolking was. Maar haar bericht maakte geen verschil. Ze ontvangt nog altijd doodsbedreigingen.

Idan moet nog terug naar Irak om haar Iraakse paspoort te vernieuwen. Anders kan ze haar Iraakse nationaliteit niet behouden. Maar ze durft niet terug naar Bagdad, omdat ze vreest voor haar leven.

Bron: Metronieuws

Reageren


Zebulon

24-12-2017 09:46
Aanvulling:
Dit betekent overigens niet dat ik de mensen niet moet liefhebben.
Romeinen 12 (HSV):
" 17 Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede."
En Jezus Messias zegt in Mattheus 5 (HSV):
43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.
44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;
45 zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46 Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?
47 En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo?
48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is."

Vind ik dit eenvoudig?
Nee!
Laat het mij dan tot opbouw en een leerschool zijn.
Het is Jezus Messias die ik wil gehoorzamen.
Lukt me dit steeds?
Nee, vaak niet en daarom bid ik de G-d van Abraham, Izaäk en Jacob, om vergeving.
Mijn gebed is om veel kracht en wijsheid voor een ieder, maar vooral voor onze overheid.
Bid u mee?

Zebulon

22-12-2017 09:47
Vrede voor islam betekent dat overal op deze aarde de sharia heerst.
Dar al-islam "huis van de islam") en dar al-harb "huis van de oorlog"), ook wel dar al-kufr ("huis van de ongelovigen") genoemd, zijn twee gerelateerde begrippen in de islam. Hieronder wordt respectievelijk verstaan: het gebied waar de islam heerst, en het gebied dat nog niet onder sharia (islamitisch recht) valt. (Zie Wikipedia: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Dar_al-islam_en_dar_al-harb)
Ook interessant: (http://www.answering-islam.org/Dutch/d/djizjagelijkheidenwaardigheid.htm)
En net zo gespleten als islamitische "vrede" (https://ejbron.wordpress.com/2017/04/05/de-islam-de-leugen-taqiyya-als-heilige-plicht-ter-misleiding-van-ongelovigen/)

Herman Degenhart

21-12-2017 11:38
En maar beweren dat de Islam de religie van vrede is. Maar wat zouden degenen die dat beweren daarmee bedoelen?