#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Binnenland

Wijn in plaats van gebed voor herstel

Dat Paulus het advies aan Timotheüs gaf een beetje meer wijn te drinken tegen diens ‘ongesteldheden’ zou voor velen in de charismatische hoek op afschepen met een zeer onbevredigend en ontoereikend antwoord betekenen. “En dat nog wel uit de pond van een apostel”, schrijft (stichter) Henk de Cock van de  Pinkster Bijbelschool Brazilië in de nieuwsbrief van dat instituut.

Hij maakt die opmerking in een studie over de pastorale brieven.  Er is nogal wat on-Bijbelse pastorale begeleiding, vindt hij kennelijk. En die is er volgens hem de oorzaak van dat er in de gemeenten mensen niet tot geestelijke volwassenheid komen en voorgangers gestrest raken. “Niet alleen velen die hulp ontvingen, maar ook zij die ze gecoacht hebben, blijken achteraf teleurgestelde mensen vanwege vruchteloze inspanningen.”

Er zijn, volgens De Cock, nogal wat gemeenteleden die zich alleen beter willen voelen, maar geen vinger uitsteken naar de opbouw van Gods koninkrijk. Zij konden beter Timotheüs volgen, die niet om gebed vroeg voor ziekte, maar “vanuit zijn diepe verlangen de Heer te dienen ondanks zijn kwalen en het feit dat hij geringschat werd vanwege zijn jeugdige leeftijd (1 Tim. 4:12).”

Het ging Timotheüs niet om gedeeltelijk, maar om volledige gezondmaking, om een bruikbaar instrument te zijn te zijn voor de dienst des Heren, zegt hij. “Wie zich afvraagt waarom er niet gebeden werd door Paulus voor de ongesteldheden van Timotheüs en hij het maar moest doen met een beetje wijn, kan zich met veel grotere vreugde verblijden in zijn gezondmaking in de volledige zin. Want het is een veel groter charismatisch wonder dat iemand, ondanks zijn lichamelijke beperkingen, de Heer dient, dan al die mensen die genezen worden en toch gewoon maar kerkgangers blijven, in plaats dat ze hun leven geven voor de dienst in Gods koninkrijk.

Heer, geef ons meer van deze apostolische handopleggingen”, schrijft de auteur,  verwijzend naar de handoplossing bij Timotheüs door Paulus (die overigens waarschuwde dat niet overijld te doen en het zelf ook niet vaak deed).

Wandelen in ongeveinsd geloof heeft niets te maken met veelbelovende voorspellingen, doe de mens voorhouden dat het ooit beter wordt en Satan stopt met afvuren van vurige pijlen, zegt De Cock. “Het tegendeel is waar. Hoe meer we geestelijk groeien, hoe meer brandende pijlen er op ons af zullen vliegen.” Pastoraat is niet bedoeld en kan ook niet gelovigen daartegen beschermen, maar moet hen door een crisis heen helpen en hen bekwaam maken voor geestelijke strijd, waarna de gelovige zelf moet leren door God gegeven wapenen te gebruiken.

Reageren


vader Jakob

28-12-2017 02:16
De opbouw van Gods koninkrijk draagt Hijzelf zorg voor. In de tussentijd is het niet aan de gemeente van Jezus Christus om daar op vooruit te lopen. In deze tijd roept Christus Jood en Heiden tot Zijn gemeente. Het koninkrijk is in deze tijd verborgen.