#Tb 15 euro gift
Enquête: 087-Moet men bij strijd een gemeente verlaten? Ja Nee

Opinie

‘Kingdom Now is dwaze leer’

In een column over de eindtijd, waarin wolven in schaapskleren zich volgens de Bijbel zullen manifesteren, uit Bert Panhuise van Eurospirit in het blad Charisma kritiek op de leer van de Kingdom Now beweging. Hij noemt die een dwaling.

“Deze christenen geloven in zulke grote, wereldwijde opwekkingen dat we nu al (dus voortijdig) het Koninkrijk van God op aarde kunnen vestigen.”
Hij citeert een voorganger die zoiets beweert. “Maar  in zijn artikel slaat deze voorganger de komst van de antichrist en de grote verdrukking gewoon over, want dat is natuurlijk niet zo’n prettige boodschap.”

Niet voor iets wordt volgens Panhuise in 2 Thessalonicenzen 2:3 de grote afval en de komst van de mens der wetteloosheid, de antichrist, in één adem genoemd. “Veel dominionisten (aanhangers van de Kingdom Now leer, red.) komen tot deze dwaze therieën omdat ze geloven in een grote uitstorting van de Geest in de laatste dagen.” Maar die Geest is tweeduizend jaar geleden volgens hem al uitgestort. Terwijl in verband met 500 jaar Reformatie veel is gesproken over een nieuwe reformatie, ziet Panhuise juist een ‘omgekeerde reformatie’, die vorm krijgt door een extreme oecumenische beweging, met een sterke hang naar de Katholieke Kerk.

Hij verwijst naar een dominionist die onlangs in Nederland sprak en openlijk in publicaties zegt dat de christenheid terug moet naar de moederschoot van de Katholieke Kerk. Die prediker is lid van de New Apostolic Reformation (NAR), een internationaal netwerk dat gelovigen subtiel naar de RK Kerk wil leiden, waarschuwt de auteur.  “Er is ook een verbinding met de zogenaamde Emerging Church: zij betrekken in die extreme oecumenische samenwerking ook de islam. Zo ontstaat samen met wereldleiders  - zoals de secret society waarover John F. Kennedy sprak – een valse new age-wereldreligie die de komst van de antichrist voorbereidt.”

Reageren


Mildred

08-01-2019 03:06
Ik ben helemaal mee eens met deze uitleg alleen een ding niet. De Paus van Rome is niet de Antichrist, want de Antichrist zal alles op alles doen om het harten van de Joden te veroveren, zodat zij de tempel in Jeruzalem zullen bouwen. De zetel van de Antichrist zal zijn in de derde tempel, hij zal vanuit Jeruzalem regeren. De Paus kan de wegbereider zijn of de valse profeet (Openb.13:11-het beest dat uit de aarde opkomt) van de Antichrist.

BASTIAAN

29-12-2017 10:35
Rick Warren is leider/inspirator en aanhanger van de Kingdom Now beweging.

Dit wordt duidelijk in zijn boeken en Global PEACE Plan. Rick Warren wil door middel van zijn PEACE plan [kennelijk zonder Israël] de wereld onder invloed brengen van de RK en Islam Waarden.

Hierdoor zal de wereld volgens Warren zo veranderen dat Gods Koninkrijk hier op aarde uiteindelijk gevestigd kan worden. Karl Barth dacht ook al in die richting.

Jeshua leert het omgekeerde: Lukas 18:8... Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan Het Geloof (der Schriften 1 Corinthe 15) vinden op aarde?

Toon mij uw vrienden en ik zal zeggen wie u bent: President Barack Hussein Obama [Vrijmetselaar 33ste graad] heeft door Warren het gebed bij zijn inauguratie in 2009 laten uitspreken.

Warren is meer dan 30 jaar getrouwd met Kay Warren, heeft 3 kinderen. In april 2013 pleegde een van zijn zonen, Matthew Warren, zelfmoord.

Rick Warren beveelt het R.K.K. Jezuïtische contemplatief gebed en het bidden van Mantra’s aan in zijn wereldwijde evangelische gemeenten: [ De EO en Knevel
bidden die Mantra' s ook al mee, bevelen aan] ' U bent bij Mij.' 'U geeft mij uw genade.' 'Ik ben van U afhankelijk' 'Ik wil u kennen.' 'Ik ben van U.' 'Help me om U te vertrouwen.

Jeshua van Nazareth leert ons om bij het bidden juist om geen omhaal (veelheid) van woorden te gebruiken:

Mattheu?s 6:7...En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de Heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Wat vele Evangelische gelovigen niet weten: Rick Warren heeft zijn naam veranderd in Muhammed Hoessein Warren. Hij heeft een boek geschreven Purpose Drive Mosque [2016] om christenen te helpen de islam en andere ‘religies’ te accepteren.

Warren sympathiseert net als de Paus en de Wereldraad van Kerken al jaren met de ISLAM. Paus Johannes Paulus II begon daarmee in Assisi toen hij met geestelijken van alle wereldreligies waaronder ook moslims voor de Vrede bad in 1989.

De Argentijnse Jezuïtische Paus Bergoglio heeft het in 2017 voor elkaar gekregen dat Protestanten en Evangelischen hem weer als geestelijk leider willen omarmen. Wanneer dat gebeurde?

6 oktober 2012 op het Malieveld in Den Haag en opnieuw op 31 oktober 2017 bezegeld in Wittenberg Duitsland en in de Domkerk te Utrecht op de 500-ste hervormingsdag in bijzijn van onze Koning, en in Duitsland in bijzijn van de Kanselier Angela Merkel. Gruwel der gruwelen!!!

Dit onheilige drietal ( Vaticaan, Wereldraad van Kerken/Evangelischen en Islam) is groot voorstander tot de vorming van één Wereldkerk en heeft daar 50 jaar aan gewerkt.

Eerste stap was: SoW werd PKN, en nu dus Rooms!!! Dus voortaan zullen deze drie valse religies schuilen onder één paraplu van de Antichrist de Paus.” Openbaring 13 en 14.

Het goede nieuws is: Als Jeshua de Zoon van JHWH terugkeert als Koning/Masjiach in Jeruzalem zal Hij aan alle valse religies kerken/moskeeën in Israël en de rest van de wereld subiet een einde maken!

Jeshua wordt spoedig Koning in Jeruzalem! Alle details in Zacharia 14:9 en Openbaring 14 & 19-20.

Jos van der Geest

28-12-2017 05:18
De eindtijd en de feiten die gaan gebeuren zoals in openbaring staat beschreven hoort ook gepredikt worden en blijven worden. Alles wat de openbaring weg wuift of ontkent is een dwalende kerk. We weten allemaal wel wat de bijbel daar over zegt.

Mira

28-12-2017 03:29
....dat de christenheid terug moet naar de moederschoot van de Katholieke Kerk....!!!! Euh...., wablief???? Vluchten, zo snel als je maar kunt!!!!

vader Jakob

28-12-2017 01:07
Uit eten moet zijn.. Uit venten...

vader Jakob

28-12-2017 01:06
De spijker op zijn kop. Er zijn heel wat 'Bekende Voorgangers' die deze dwaling bedekt of onbedekt uit eten. Niet gehinderd door enige kennis van zaken...