#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Op koers

Bespiegelingen

Kerst 2017 is weer voorbij en we spoeden ons naar Oud & Nieuw. Doorgaans staan we dan even stil en kijken terug op het afgelopen jaar. Was het goed of hebben we vervelende situaties meegemaakt? Konden we leven met de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen of juist niet? En wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Soms zou je wensen dat je, net als de personages in de films van Back to the Future, even door de tijd kon reizen om een blik in te toekomst te werpen of dingen recht te zetten in het verleden. Maar ook dat zou weer gevolgen hebben. Moeilijk.

Door Lucas Hartong

Ooit was er iemand die het over het kijken in een spiegel had. De grote geleerde Paulus schrijft dat ‘wij nu nog zien door een spiegel’ en wat wij zien omschrijft hij als ‘raadselen’. Die opmerkingen maakt hij aan het einde van een paragraaf over de hoop, het geloof en de liefde (1 Korintiers 13). Drie zaken die wij vandaag de dag heel hard kunnen gebruiken in ons dagelijkse leven. Ga maar na: er is nog steeds sprake van een tijdloze en grenzeloze hoeveelheid angst, ellende en onzekerheid in deze wereld. Regelmatig kende ik tijdens mijn jaren in de Brusselse politieke arena momenten dat ik slechts kon constateren dat de dames en heren politici er weer eens totaal niet uitkwamen. Dat de waanzin en gebrek aan geloof, hoop en liefde helaas regeerden.

Paulus constateerde duizenden jaren geleden reeds dat ‘ons kennen en profeteren onvolkomen zijn’. Met andere woorden: in die tijd wist men ook al niet hoe het verder moest. Men probeerde er maar het beste van te maken en voorzichtig te bedenken hoe het in de komende tijd zou worden. De politici in Den Haag en Brussel denken net zo min in grote lijnen, maar zijn slechts bezig voor de eigen partij en vaak nog erger: eigen gewin. Het werken met de ellenbogen, vriendjespolitiek achter gesloten deuren en grofweg graaien nemen een hoge vlucht. Ver weg en dichtbij nemen politieke en bestuurlijke bobo’s regelmatig precies de verkeerde beslissingen. ‘Onvolkomen is ons kennen’. Zeker.

Wij maken ons er druk over en terecht. Verkeerde besluiten hebben een direct gevolg op ons leven. Dat leven wordt steeds duurder, maar het kostbare gaat er tegelijkertijd steeds meer vanaf. We worden afgerekend op onze economische waarde en dan ben je zomaar ‘voltooid’. George Orwell voorzag het reeds in zijn tijdloze (!) boeken 1984 en Animal Farm. De privacy wordt stukje bij beetje afgebroken. Onze stem als volk wordt steeds meer ingeperkt en de online vrijheid om gedachten en meningen te uiten sterk ingeperkt. Het is zeer verontrustend en sommigen spreken over een herhaling van de Jaren ’30, inclusief het sterk toegenomen en opnieuw niet bestreden antisemitisme.

En toch. Kennelijk krijgt Paulus opeens een heldere inkijk in een soort van parallelle wereld, die hij nauwelijks kan beschrijven en die overweldigend mooi is. ‘Als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben’. Wat wij nu aan gebrokenheid om ons heen zien en met Oud & Nieuw beschouwen zal straks overgaan in iets wat heel is. Compleet, volmaakt. Kijk, daar komen geloof, hoop en liefde weer helemaal in beeld. Alsof een Stem ons toeroept dat het tijdelijke, aardse niet het einde is. We worden eraan herinnerd dat we deel uitmaken van nog een wereld. Een andere wereld, die heel andersoortige wetmatigheden kent en waar een rechtvaardig Koning heerst, die met wijsheid en liefde Zijn volk leidt.

Die wereld, die wij nu nog vaag in de spiegel zien, is niet onze dagelijkse wereld. Straks zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Laten wij elkaar daaraan herinneren met Oud & Nieuw en geloof, hoop en liefde met elkaar blijven delen. Als belofte van die komende werkelijkheid. Ik wens u een zeer gezegend nieuwjaar.


Reageren