#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Overdenkingen

Een nieuwe reformatie

Als je mij zou vragen wat er nodig is voor een nieuwe reformatie, zou ik eerst aarzelen. Ik kan niet in de schaduw staan van al die grote namen in de geschiedenis van de kerk en te snel spreek je met te grote woorden. Bovendien, de kerk is nog steeds voor heel veel mensen een plaats van geloof, liefde en hoop.

Door ds.Henk Poot

Maar als ik wat zou mogen zeggen, dan is het dat we ernst moeten maken met de gaven van de Heilige Geest. Dat is het eerste. De apostel Paulus zegt tegen de christenen in Efeze dat hij dagelijks dankt voor hun geloof en liefde, maar dat hij God ook vraagt of hun ogen geopend worden voor de overweldigende kracht van de opstanding. Wat zou dat de kerk aantrekkelijk maken als we ons daar naar uitstrekten. Het is waar, het blijven gaven en God is soeverein in het schenken ervan. Maar de gemeente is voorbode van het Koninkrijk van Christus en we mogen de gaven proeven van de toekomende eeuw (Hebreeën 6:5).

Israël
Wat ik natuurlijk ook zou noemen is de liefde voor Israël. Dat kan nooit een bijzaak zijn, omdat Israël voor God geen bijzaak is. Voor sommige mensen is Israël een blinde darm. Ze beamen dat Israël erbij hoort maar eigenlijk hebben ze geen idee wat ze ermee moeten. Voor God is Israël Zijn oogappel (Zacharia 2). Wat zou het een zegen brengen als we zouden doen wat de Bijbel ons zegt: bidden om de vrede van Jeruzalem, het terugbrengen van Joden naar hun land en hen zegenen als zij weer eens verguisd worden – en dat laatste zal aanhouden tot aan de jongste dag, zo lang als God door de wereld buiten geworpen wordt.

Aandacht voor God
Het belangrijkste is toch wel dit – en ik denk dat alles ermee samenhangt – dat we in de kerk wat minder bezig zijn met onszelf. En dan bedoel ik de nederigheid van Christus en de liefde voor elkaar, maar allereerst dat we ons meer interesseren voor God en voor Jezus. Dat klinkt natuurlijk vreemd, alsof we dat niet doen. Maar ik denk, dat we soms zo druk zijn met ons eigen heil, onze redding, onze toekomst, dat niet God maar wij in het middelpunt staan. Dan wordt Jezus geprezen alleen om wat Hij voor ons gedaan heeft. En Hij is zoveel groter.

Kijk eens wat de profeten over het werk van de Messias zeggen. Wat leeft er allemaal in het hart van God? Wat houdt Hem bezig, wat zijn Zijn grote daden? Wat raakt Hem, kwetst Hem, waar verlangt Hij naar en wat ontroert Hem? Wat geeft hem vreugde? Een nieuwe reformatie is voor mij een nog veel meer gericht zijn op God. Dan deelt de kerk ook in de roeping van Israël om Gods naam te heiligen en te loven.

Reageren


BASTIAAN

05-01-2018 01:23
Wij leren veel van Dominee Henk Poot en zijn kennis van Joodse schrijvers in de Bijbelstudies op Family 7.

Maar wanneer hij hier nu over Een nieuwe Reformatie schrijft blijft hij wel heel erg op de vlakte. Waarom geen reactie over 500 jaar Reformatie 1517 en wat plaatsvond in 2017 in Wittenberg en de Domkerk te Utrecht waar de Reformatie om zeep gebracht werd door de Luthersen PKN en Evangelischen?

Ds. Poot SCHRIJFT...Wat leeft er allemaal in het hart van God? Wat houdt Hem bezig, wat zijn Zijn grote daden? Wat raakt Hem, kwetst Hem, waar verlangt Hij naar en wat ontroert Hem? Wat geeft hem vreugde?"

Antwoord: Gelovigen die iedere dag de Bijbel lezen en bestuderen weten dat precies. Maar verkondigen ze dat ook?

Als God zegt in o.a. Genesis 2:1-2 Exodus 20 en 31 dat zijn volk de Sabbat, de Zevende dag moeten heiligen waarom doen zij dat dan niet en volgen Reformatorische kerken en evangelischen nog steeds klakkeloos de door de roomse kerk antisemitische ingestelde ZONDAG op 7 maart 321?

Hetzelfde gebeurt met de doop. In kerken worden veelal kinderen gedoopt, besprenkeld, die het verschil niet weten tussen hun linker en rechterhand.

Wie het Boek Handelingen goed leest weet dat er uitsluitend volwassenen gedoopt werden na hun bekering en getuigenis dat Jeshua de Messias is.

En dat dopen geschiedt niet op die ene slinkse ingevoegde formule van Origenes, Tertullianes, Hieronymus in Mattheus 28...Vader Zoon en Heilige Geest!

Maar liefst 4x lezen wij in Handelingen dat er uitsluitend gedoopt werd in de Naam boven alle Naam, de Naam van Jeshua! Zie Handelingen 2:38 - 8:16 - 10:47-48 - 19:5-6.

Ds Poot: "Een nieuwe Reformatie is voor mij een nog veel meer gericht zijn op God en Zijn Woord. Dan deelt de Gemeente van Jeshua ook in de roeping van Israël om Gods naam te heiligen en te loven."

Omdat de Leiders van de Gemeente van Jeshua Zijn Woorden niet ter harte nemen: Jeshua noemde zich Here van de Sabbat, lopen kerken en gemeenten massaal leeg.

Jeshua leerde zijn Apostelen: Heel Uw Woord is de waarheid. Psalm 119 en Johannes 17. In zijn tijd bestond er geen Nw. Testament, dus Hij verwees naar de Tenach. Mattheus 5.

De grootste fout van hedendaagse kerken/gemeenten is dat Predikanten het in meerderheid vertikken om Jeshua' s Boek Openbaring te lezen en te verklaren. Openbaring...Het enige Boek in de Bijbel waarin maar liefst 12 x de opdracht klonk aan Johannes: SCHRIJF!!!

In Johannes 14 lezen we ook dat we de Woorden van Jeshua moeten gehoorzamen...

15Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn Geboden bewaren.

21Wie Mijn Geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem ?liefhebben? en Mijzelf aan hem openbaren.

23Jezus? antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord bewaren en mijn Vader zal hem ?liefhebben? en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

24Wie Mij NIET liefheeft bewaart mijn woorden NIET; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.

vader Jakob

03-01-2018 10:33
Er zijn er die alvast voor zichzelf begonnen zijn, New Apostolic Reformation. Een kwalijke ontwikkeling. Men hunkert naar tekenen en wonderen, terwijl de Bijbel goeddeels dichtblijft. Wat een drama..

Tonnie

02-01-2018 07:04
Ja, kijk er maar naar uit, die zogenaamde nieuwe reformatie zal er ook echt komen. Wanneer? Dat zal niet meer zolang duren, en zal aanvangen als Jezus terugkomt!