#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Roeper

Gescheurd

Met zowel de jaarlijkse Hervormingsdag als nu (bijna) het jubileumjaar van de Reformatie achter de rug, constateer ik dat die laatste een repeterende breuk werd. Dat buitenstaanders nog over ‘de Kerk’ spreken is een versimpeling van de tragedie. Bijna een sympathieke vergoelijking  van de bestaande kerkelijke wanorde. De Rooms Katholieke Kerk, waaruit Maarten Luther voortkwam, verwijt protestanten dan ook dat die scheuring na scheuring beleefden. Niet alleen de gereformeerde gezindte zorgde de eeuwen door voor de ene na de andere splitsing, ook in evangelische kringen wist men op dat punt van wanten.

Terwijl er volgens Christus Zelf maar één Gemeente is, hebben Zijn protestantse volgelingen daarmee blijkbaar geen genoegen genomen. Door uiteenlopende theologische inzichten – en karakters van ‘leiders’-  ontstonden 1001 verschillende denominaties. In sommige ervan wordt meewarig naar elders huizende broeders en zusters gekeken. Men ziet soms bij alle anderen toch een niet geheel zuivere uitleg van de Bijbel. Of juist een – onder meer door ontwikkeling van de wetenschap – niet meer te pruimen onderwerping aan de Bijbelse informatie.

In de evangelische hoek is het niet anders en de ene aanhanger van de grote doop door onderdompeling is de andere niet. Men zit dan ook in gescheiden compartimenten. In mijn woonplaats bestaan tig uiterst kleine evangelische en charismatische gemeenschappen naast elkaar. Al het gepraat over eenheid ten spijt lijkt het goeddeels met elkaar eens zijn toch belangrijker. Je kunt wel praten over een beweging die kerkmuren overstijgt, maar intussen blijven die muren stevig overeind. Volgens mij vindt het Hoofd van de Gemeente dat die er helemaal niet hadden moeten zijn. Een schijnvertoning, eigenlijk…

Reageren


Rudy Post

03-01-2018 10:34
Roeper, neem de tijd om te kijken en luisteren.
Roep daarna nogmaals.

https://www.youtube.com/watch?v=hL9KOKNACkI

frits

03-01-2018 08:22
Ik krijg de indruk dat Roeper elk jaar weer zijn riedel geeft over kerk scheuringen. Zo, nu heeft hij zijn ei weer gelegd en draait zich om om verder te mokken. Volgend jaar weer over kerk scheuring. Makkelijk toch?

BASTIAAN

03-01-2018 06:50
Ik heb niet de indruk dat Roeper zich deze keer goed geïnformeerd heeft over de zogenaamde eenheid van kerken.

Ook de RKK is al eeuwen verdeeld in veel stromingen.

Ik hoef alleen maar de Oud Katholieke Kerk te noemen die het gezag van de paus in Rome niet erkend. Groot voorvechter hiervan was o.a. de grote geleerde Blaise Pascal 1623-1662. Lees zijn Pensees. Gedachten.

En wat te denken van de De oosters-orthodoxe kerk?
De orthodoxe kerk kent een groot aantal kerken met elk een Eigen Hoofd dus niet de paus in Rome.

Meestal zijn deze Orthodoxe liturgische kerken nationaal georganiseerd. Deze kerk vormt de groep Chalcedoonse orthodoxe kerken: kerken die de leer van het concilie van Chalcedon volgen. De orthodoxie aanvaardt ALLEEN de dogma's die vastgelegd zijn in de eerste zeven oecumenische concilies.

Het grote schisma in de 11e eeuw (1054) tussen het oostelijke en het westelijke deel [ROME] van de christenheid van het vroegere Romeinse Rijk leidde tot de scheiding tussen de Orthodoxe of Byzantijnse patriarchaten en het patriarchaat van Rome, de rooms-katholieke of Latijnse kerk.

Men maakt een onderscheid tussen autocefale en autonome kerken: Zoals de Koptische kerk en Armeense kerk met eigen Hoofd.

De autocefale kerken of kerken met een Eigen Hoofd worden bestuurd door een patriarch, metropoliet of een aartsbisschop. Zij bestaan uit:

De "oude" patriarchaten: Constantinopel, Alexandrië, Antiochië en Jeruzalem.

De "nieuwe" patriarchaten: Moskou, Servië, Roemenië, Bulgarije en Georgië.

De andere autocefale Kerken: Griekenland, Cyprus, Polen, Albanië, Tsjechië en Slowakije.

De autonome kerken zijn semi-zelfstandig: zij hebben hun eigen organisatorische structuur, maar hangen voor de benoeming van bisschoppen af van een Patriarchaat.
De voornaamste zijn de Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland (New York), de Orthodoxe Kerk in Amerika (Washington) en die van Finland (Kuopio), Estland (Tallinn), Letland (Riga) en Moldavië (Chisinau).

Dus. beste Roeper, al vanaf de Apostelen waren er verschillende geloofsgroepen leert Paulus in 1 Corinthe 1:1...Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de (huisgenoten) van Chloë, dat er twisten onder u zijn. 12Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft: Ik ben van ?Paulus! En ík van Apollos! En ík van Kefas! En ík van ?Christus! 13Is ?Christus? gedeeld? Is ?Paulus? dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van ?Paulus? ?gedoopt? 14Ik ben dankbaar, dat ik niemand uwer ?gedoopt? heb dan Crispus en Gajus; 15zodat niemand kan zeggen, dat gij in mijn naam ?gedoopt? zijt.

Pas met de Wederkomst van Jeshua in Jeruzalem [Openbaring 14] zal Hij er voor zorgen dat de Gemeente zal bestaan uit één Kudde, één Herder. Details Ezechiël 34 en Johannes 10.

Cor Jong

03-01-2018 05:43
1Co 11:19 Want er moeten ook ketterijen (scheuringen) onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u.

=statenvertaling