#T - Grootsgedrukt
Enquête: 018-Mijn kerk of gemeente neemt de zendingsopdracht serieus! Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Milieu

Is de opwarming van de aarde een hoax?

Naast een opkomende EU-superstaat met nog meer massa immigratie en islamisering is er nog een ander groot gevaar dat ons in 2018 bedreigt: de groene elite, die inmiddels ook een voormalige rechtse partij als de VVD in zijn greep heeft gekregen. Dit jaar worden namelijk de volgende grote stappen gezet om de welvaart van de burgers, de gewone man, u en ik, uit te hollen en uiteindelijk compleet af te breken – en dat onder het mom van de grootste wetenschappelijke en financiële hoax die ooit werd verzonnen: door mensen veroorzaakte ‘global warming’.

Lees het artikel op de site van Xander Nieuws!

Reageren


Theo

04-01-2018 02:10
Het is Beter te kijken naar de feiten en ook het verstand te laten werken .
Feit is dat de aarde niet warmer wordt maar kouder ( al meer dan 15 jaar het geval ) . Het klimaat heeft te maken met , de activiteit van de zon ( zonnevlekken ) , Golfstromen , aardbevingen en vulkaanuitbarstingen ( oa Mount St Helens, IJsland etc ... . Veel wetenschappers zeggen dit maar er wordt niet naar hen geluisterd , want past niet in de politiek korrecte elitewerekd van de globalisten . Daarnaast zou iedere christen dienen te beseffen dat alleen God het klimaat kan beïnvloeden en niet de mens . Dit houdt overigens niet in dat de mens de aarde niet goed zou moeten beheren ( opdracht in Genesis ) . Tegen rotzooi maken , plastic in de oceanen etc is natuurlijk wel geboden , maar dat heeft niets te maken met het klimaat . Het klimaat kent golfverschijniningen . 300 jaar geleden geen Gletschers in Zwitserland bijv. ....

BASTIAAN

04-01-2018 12:29
Is de opwarming van de aarde een hoax? Ik denk het niet.

Het zou veel beter zijn dat onze regering en wetenschappers de vraag zouden stellen wat de oorzaak van dit overduidelijke verschijnsel is.

Jeshua sprak al over vele onheilspellende tekenen die aan zon, maan, sterren te zien zouden zijn. Hij sprak al over grote hongersnoden, aardbevingen, bulderen van de zee en nog veel meer tekenen die aan het einde der tijden zouden geschieden. Mattheus 24 en Lucas 21 en Openbaring 16.

De profeet Hosea vertelde de leiders van Israël al wat de oorzaak van de komende rampspoed zou zijn...

Hosea 4:1
Hoort het woord des Heren, gij Israëlieten, want de Here heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen ?liefde? en geen kennis Gods is in het land. 2Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. 3Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om.

11Ontucht, ?wijn? en most nemen het verstand weg. 12Mijn volk raadpleegt zijn hout, en zijn staf moet het voorlichten. Want een geest van ONTUCHT doet hen dwalen, zodat zij zich in ontucht aan hun God onttrekken. 13Op de toppen der bergen slachten zij ?offers? en op de heuvelen ontsteken zij die, onder eik, populier en terebint, omdat de schaduw ervan aangenaam is. Daarom bedrijven uw dochters ontucht en plegen uw schoondochters ?overspel.

14Ik zal aan uw dochters de ontucht niet bezoeken, die zij bedrijven, noch aan uw schoondochters het ?overspel? dat zij plegen. Want zij zelf zonderen zich af met ?hoeren, en brengen ?offers? met aan ontucht gewijden. Zo komt het volk dat Geen Inzicht heeft, ten val.

Brief van Judas leert de volgelingen van Jeshua ook...

5Maar ik wil u te binnen brengen – gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen – dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft; 6en dat Hij ?engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden; 7zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar ?hoererij? hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur.

Jeshua vermaant ons allen in 2018..

Matteüs 18:3
Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.