#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Binnen/buitenland

Dreigend tekort EH gehalveerd

Begin mei liet de Evangelische Hogeschool (EH) weten dat ze te maken had met een dreigend begrotingstekort van € 100.000,-. Binnen enkele weken kwam er veel geld binnen, en inmiddels is bekend dat het tekort meer dan gehalveerd is. Voor 30 juni is er nog € 40.000,- aan giften nodig om het boekjaar met zwarte cijfers af te kunnen sluiten.

De EH is ongesubsidieerd en heeft jaarlijks ruim € 1.000.000,- aan giften nodig om het onderwijs mogelijk te maken. De verwachting aan het begin van het cursusjaar was dat er
totaal ca. € 900.000,- aan giften zou kunnen binnenkomen. Deze prognose sloot goed aan bij de werkelijkheid. Begin mei werd bekend gemaakt dat er inderdaad nog €100.000,- extra aan giften binnen moest komen om te voorkomen dat de EH dit schooljaar met een tekort afsluit. Dat bedrag is op dit moment meer dan gehalveerd doordat er de afgelopen twee weken veel donaties ontvangen werden.

Arjan Dekker, hoofd bedrijfsvoering: “We zijn dankbaar dat we in zo’n korte periode zoveel geld mochten ontvangen. We zien dit echt als een bevestiging van onze missie. Er zijn nu nog een kleine twee weken om de resterende €40.000,- te werven en we hebben goede hoop dat we het tekort nog verder terug kunnen dringen. Het zou een mooie afsluiting zijn van dit 38e Basisjaar.”

De oorzaak van de financiële uitdaging ligt voornamelijk in de langdurende politieke onzekerheid rondom de invoering van het nieuwe leenstelsel en de consequenties die dat voor de aanmelding van studenten voor het Basisjaar heeft gehad. Veel studenten besloten niet eerst naar het EH-Basisjaar te gaan omdat ze daarmee nog onder de oude studiefinanciering vielen. “De afgelopen twee jaar zagen we een forse afname van het aantal studenten. Waar we normaal gesproken ongeveer 160 tot 180 jongeren verwelkomen in het EH-Basisjaar, was dit afgelopen jaar en dit jaar resp. 102 en 80 studenten. Dat betekende dat de vaste lasten harder op de begroting drukten, doordat er o.a. minder inkomsten uit collegegelden kwamen.”

Nu het leenstelsel definitief is verwacht de EH dat het studentenaantal weer zal aantrekken. “Het is meer dan ooit belangrijk om goed voorbereid aan een vervolgstudie te beginnen. De belangstellingen en de aanmeldingen tot nu wijzen erop dat het Basisjaar het komende cursusjaar weer minstens 150 studenten zal tellen,” aldus Dekker.

Het EH-Basisjaar is een oriënterend tussenjaar als voorbereiding op een studie aan hbo of universiteit. De biedt ook het EH-Traject een , een opleiding van vijf maanden (van februari tot juli) voor jongeren die voortijdig stoppen met hun studie of om andere redenen behoefte aan heroriëntatie op hun toekomst.


Reageren